Om KB-labb

På KB-labb förenar vi datavetenskap med samlingsexpertis. Labbet är en nationell infrastruktur för digital forskning och utveckling inom artificiell intelligens (AI). Här kan forskare inom samtliga vetenskapsområden, från humaniora till naturvetenskap, använda data på nya sätt och utnyttja värdet av bibliotekets samlingar.

Illustration av trädstammar med datorer på.

AI-genererad bild via DALL-E.

Vad gör vi på KB-labb?

 • Tillhandahåller strukturerade dataset för att möjliggöra kvantitativ forskning baserad på KB:s samlingar.
 • Använder samlingarna för att utveckla högkvalitativa och fritt tillgängliga AI modeller för det svenska språket.
 • Samverkar med diverse olika aktörer om möjligheter till metodutveckling genom tillämpning av sådana AI modeller.

Varför arbetar KB med detta?

Att jobba med AI-utveckling på ett bibliotek kan framstå som oväntat men det finns flera skäl till varför det är ett bra ställe för sådant arbete.

 • KB har en helt unik samling av högkvalitativ svensk data för text, ljud och bild. Genom att använda samlingarna för att träna de allra senaste modellerna på svenska, bidrar vi till att Sverige får en nationell AI infrastruktur på samma nivå som de “stora” språken som engelska och kinesiska.
 • Till skillnad från vissa stora techbolag arbetar vi på ett sätt som är transparent och demokratiskt. Vi testar exempelvis möjligheter till att skapa mer representativa modeller genom att använda träningsdata från olika samhällsdelar. Vi är även helt öppna med vilken data som använts.
 • Vi släpper våra modeller fritt så att många olika användare kan testa dem, från akademiska forskare och myndigheter till näringsliv och enskilda intresserade. Modellerna är grundtränade, vilket betyder att vi står för de arbetsmoment som är mest tids- och resurskrävande. Det gör att en slutanvändare behöver mycket mindre beräkningsresurser för att finjustera och använda dem för olika applikationer. På så sätt kan värdet i KB:s samlingar komma fler till nytta.

Vår mission

KB-labb är en nationell forskningsinfrastruktur på KB som skapar nya möjligheter för forskning och AI utveckling.

 • Vi tillgängliggör data. Forskare får tillgång till KB:s samlingar i kvantitativ och strukturerad form för att möjliggöra storskaliga undersökningar.
 • Vi ger tekniska och metodologiska förutsättningar för avancerad analys. På labbet finns det teknik, beräkningsresurser samt den expertis om digitala verktyg som krävs för att kunna forska om allt större och komplexa datamängder.
 • Vi samverkar med andra aktörer. Genom samarbete i Sverige och internationellt utvecklar vi nya förmågor inom AI, särskilt kraftfulla språkmodeller som möjliggör nya forskningsfrågor.
 • Vi delar med oss våra kunskaper. Vi tror på öppenhet i allt vi gör och förmedlar vår expertis i en rad olika sammanhang, genom utåtriktade aktiviteter som workshops, seminarier och studiebesök.
 • Genom att tillgängliggöra data, stödja nya forskningsmetoder samt att förmedla AI-förmågor med bred och oväntad nytta bidrar KB-labb till främjandet av en demokratisk samhällsutveckling.

Vår vision

KB-labb ska vara en effektiv infrastruktur för forskning med utgångspunkt i KB:s samlingar.

 • Vi möter forskningens förväntningar genom att tillhandahålla data, verktyg och expertis samt attrahera både forskare och forskningsfinansiärer till nya samarbeten på labbet.
 • Vi möjliggör kreativ och nydanande forskning av hög kvalitet då vi håller oss i framkant av tekniska och metodologiska utvecklingar inom ett snabbföränderligt område.
 • Vi är en innovativ aktör inom AI samt en viktig nod för forskning i Sverige och internationellt.
 • KB-labb bidrar internt med metodutveckling för KB:s löpande verksamhet.
 • KB-labbs metoder och modeller ska bidra till att höja forskningens kvalitet och stödja en demokratisk samhällsutveckling.

Våra värderingar

På KB-labb är vi...

 • öppna för nya idéer och tankesätt samt delar med oss våra upptäckter genom open-source lösningar.
 • djärva och utmanar det som ligger i framkant i ett snabbföränderligt kunskapsläge.
 • måna om integritet för att kunna vara så transparenta som möjligt samt för att kunna producera enligt höga standarder.
 • prestigelösa inför tanken på att det vi gör idag kan behöva tänkas om helt imorgon.
 • vetenskapliga i förhållningssättet till våra samlingar och de frågeställningar vi arbetar med.

Har du frågor?

Kontakta Love Börjeson, enhetschef för KB-labb och forskare inom tillämpad språkteknologi

E-post: love.borjeson@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?