Kulturarvet behöver stärkt beredskap

Sverige behöver stärka beredskapen för kulturarvet, enligt en ny rapport från Myndigheten för samhällsskydd (MSB). Frågan har aktualiserats av kriget i Ukraina, där även kulturarvet är under attack.

En kvinna i haklångt blont hår och glasögon, med beige skjorta.

Riksbibliotekarie Karin Grönvall. Foto: Jann Lipka

MSB:s rapport föreslår bland annat att det inrättas ett nationellt kulturarvsråd i Sverige, för bättre samordning på området.

– Behovet av att skydda kulturarvet är alltid stort, men har ökat i takt med utvecklingen i Europa. För KB är det här en prioriterad fråga. Vi ser behovet av samverkan genom ett nationell råd, och ser fram emot att driva utvecklingen tillsammans med andra myndigheter och aktörer, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Rapporten Civilt försvar mot 2030 – ett totalförsvar i balans redovisar förslag på åtgärder som kan vidtas för att stärka det civila försvaret inom flera olika sektorer. KB har varit med och bidragit med underlag till innehållet.