Frag­ment­ – gömda, glöm­da och åter­fun­na

KB:s samling av fragment består av trycksaker som bevarats lösryckta från sitt sammanhang. Fragmentens identitet har i många fall länge varit ett mysterium, men nu kan det avslöjas att samlingen innehåller oväntade skatter!

Färgfoto av en hög med gamla tryckta pappersblad och remsor

Så här kan det se ut när man hittar fragment

Från kaos till ordning

I alla bibliotek med stora äldre samlingar dyker det upp fragment. De är ofta svåra att identifiera och målet med fragmentarbetet är att skapa ordning i kaos av pappersremsor och brottstycken av text eller bilder. Fragment representerar det man har glömt bort eller rent bokstavligt gömt undan historiens gång, till exempel som utfyllnad av ett gammalt bokband.

Färgfoto av slitna gamla tryckta blad som har limmats in i ett bokband.

Tryckfragment som sitter kvar som utfyllnad i ett gammalt bokband

Bibliotekens uppgift är att dra ut det som har gömts och åtminstone skapa förutsättningar för ett arkiv där vi kan förvänta oss att hitta böcker, även om vi inte aktivt jobbar med dem. Det är vad en organiserad fragmentsamling ska åstadkomma. Nästa steg blir att förvandla arkivet till något vi vet vad det är, var det förtecknas och var och hur det förvaras.

Ofta bildar fragmenten en egen samling. Här på KB går den under beteckningen 288 Et 1. Samlingen finns förtecknad i Arken Länk till annan webbplats. och innehållet i den kan beställas fram till KB:s specialläsesal.

Färgfoto av tre hyllplan där det ligger travar med grå arkivkapslar.

Ny, ordnad förvaring

Stort, smått – och smutsigt

KB:s fragment av tryckta böcker och skrifter varierar i storlek. Här finns bland annat ett tjugotal blad ur Johan Gutenbergs 42-radiga latinska bibel från 1454–1455, den första boken som trycktes i Västerlandet med den nya boktryckarkonsten. Men här finns även små blad, som exempelvis de bara några kvadratcentimeter stora fragmenten av den mässbok för Sverige, Graduale Svecicum, som trycktes i Lübeck 1493.

Fragmenten kan även vara smutsiga – som ett pergamentblad ur mässboken för Åbo stift från 1488, Missale Aboense. Här har textsidan målats över med svart färg när den (förmodligen under 1500-talet) som många andra medeltida pergamentböcker återanvänts som omslag för räkenskaper i den statliga byråkratin, något vi skrivit om i ett tidigare blogginlägg Länk till annan webbplats..

Färgfoto av en ett slitet ark med handskriven text i två spalter som målats över med svart färg.

Det svartmålade fragmentet av Missale Aboense

Vad innehåller en fragmentsamling?

En fragmentsamling innehåller ofta det som många en gång hade i sin ägo. Många fragment i KB:s samling tillhör kategorin religiös litteratur, alltså psalmböcker, böneböcker och annan teologisk litteratur. Då det funnits många exemplar i omlopp har man inte brytt sig om att vissa exemplar har slaktats eller brutits ner av tiden.

Men ibland återfinns det som inget annat bibliotek eller arkiv har kvar i sina samlingar: tryck som i stor utsträckning förstörts efter försäljning eller makulerats redan innan de kom ut på marknaden. De flesta fragmenten har hittats inuti gamla bokband där de har legat, visserligen stympade, men relativt skyddade från tidens tand.

Spännande fynd

Här följer några exempel på fragment som de senaste två åren upptäckts i KB:s samlingar. Samtliga är helt unika äldre tryck, vars existens tidigare varit okända i såväl Sverige som resten av Europa.

Vi börjar med ett prognosticon för Krakow i Polen, tryckt av Johann Haller mellan 1504 och 1507. Ett prognosticon är en är en skrift med förutsägelser om månens faser, kometer, sol- och månförmörkelser och andra astronomiska händelser, men det kan även handla om förutsägelser kring väder, krig, farsoter och annat av mer astrologisk natur.

Färgfoto av ett tvåsidigt gulnat tryck på latin, med flera hål och revor.

Prognosticon för Krakow

Vi fortsätter med en okänd utgåva av mässboken för det tyska stiftet Münster, Missale ad consuetudinem Ecclesiae Monasteriensis, förmodligen tryckt i Paris före 1520.

Färgfoto av ett slitet tryckt blad med tysk text i svart och rött omgiven av en dekorerad bård. Överst på bladet syns en bild av munkar som knäböjer i en kyrka.

Mässbok från Münster

Det lilla som återstår av detta flygblad på tyska beskriver de tecken i himlen som visade sig över det venetianska fastlandet 1538: "Nye tydinge van … liken gesichte so am dage … in der Venedier gebed". Författaren sätter tecknen på himlen i samband med planerade korståg mot turkarna. Det astronomiska upphovet till beskrivningen tycks ha varit samma års komet som senare beskrevs i tryck av astronomen Cornelis Gemma.

Färgfoto av ett mycket slitet och trasigt tryckt ark där endast delar av den svarta tryckta texten återstår.

Flygblad som beskriver tecken i himlen över Venedig 1538

Flygbladet nedan innehåller tre visor på flamländska som togs fram till en fest i S:t Lukas-gillet i Antwerpen 1610. De påklistrade noterna som syns tvärs över bladet visar var ryggen satt på inlagan som nu är borta. Flygbladet satt som omslag kring den okända inlagan, medan pergamentremsorna med noterna förstärkte ryggen.

Färgfoto av ett mycket slitet och trasigt tryckt ark med flamländsk text i flera spalter. Trärs över bladet syns remsor med påklistrade handskrivna noter.

Flamländska visor med påklistrade pergamentremsor

Här ser vi en tröstskrift på svenska till Erich Månson Ulffsparre med anledning av dennes maka Margareta Flemmings död 1623.

Färgfoto av ett slitet tryckt ark med svensk text innanför en dekorerad ram.

Tröstskrift till Erich Månson Ulffsparre 1623

Vi avslutar med titelbladet till Peter Topps uppbyggelseskrift En ropande röst i öknen Länk till annan webbplats. översatt till finska under titeln Huutawan ääni korvessa, tryckt i Gävle 1840.

Färgfoto av ett blad med tryckt på finska och svenska blyertsanteckningar

Den gäckande finska översättningen av Topps svenska bok

Fler fynd att vänta?

Enligt KB:s gamla kortkatalog Plåte Länk till annan webbplats.n visste man att en eller flera översättningar hade framställts och tryckts av skriften här ovan, men ingen av dessa hade nått KB. Den finska översättningen finns heller inte katalogiserad på något annat svenskt bibliotek. Kanske gömmer den sig i någon annan fragmentsamling? Vem vet vad mer vi kan hitta i både KB:s och andra biblioteks gömmor!