Kopi­e­ra och fotografera

Mycket ur KB:s samlingar kan du kopiera eller fotografera på egen hand. I andra fall kan du ta hjälp av KB:s reproservice.

Skanna material

På entréplan finns tre bokskannrar. Här kan du själv kopiera det material du hämtar ut i expeditionen för information och lån, eller det som står framme i referensbiblioteket.

Du kan antingen spara kopiorna som filer på ditt eget usb-minne eller göra pappersutskrifter.

Material som ska läsas i Specialläsesalen kan inte skannas på plan 5.

KB:s reproservice

På KB:s reproservice kan vi hjälpa dig att ta fram kopior och reproduktioner. Det går att beställa allt från enklare papperskopior till fotografiska utskrifter. Givetvis är det även möjligt att beställa digitala filer.

Läs om hur du beställer kopior här.

 • Att spara filer på usb-minne är kostnadsfritt. För att göra pappersutskrifter behöver du ett kopieringskort. Utskrifterna kostar 2 kronor per A4. Kopieringskortet kan även användas för utskrifter i Tidningsläsesalen.

 • När du fotograferar av material med egen kamera eller mobiltelefon gäller särskilda regler. Det du själv får fotografera är följande:

  • Litteratur i referensbiblioteken
  • Material i Tidningsläsesalen
  • Material som du beställer fram till Stora läsesalen, Forskarläsesalen och Tidskriftsläsesalen.
  • Material som du beställer fram till Specialläsesalen som är tryckt och offentliggjort med upphovsmannens tillstånd.
  • Övrigt material som är beställt till Specialläsesalen efter överenskommelse med personal.

  Det är inte tillåtet att fotografera, spela av eller ladda ner material ur de audiovisuella samlingarna.

  • Hantera alltid materialet varsamt. Kopiering och fotografering får bara ske om materialet inte kan ta skada.
  • Du ansvarar alltid själv för hur dina bilder används och att inga överträdelser av upphovsrätten sker.
  • Fotografering måste ske på sådant sätt att det inte stör andra besökare. Att fotografera med blixt är inte tillåtet.
  • Fotografering som kräver stativ får endast ske på särskilt anvisad plats bredvid expeditionen för information och lån.
  • Särskilda regler kan gälla för material som lånas ut i Specialläsesalen.
  • Det är inte tillåtet att fotografera, spela av eller ladda ner material ur de audiovisuella samlingarna.
 • KB tar inte ut några användnings- eller publiceringsavgifter. Om bilden är fri från upphovsrätt är det fritt fram att använda den om du uppger upphovspersonens namn och anger att bilden kommer från KB. Om bilden är upphovsrättsskyddad kan du däremot behöva skriva under ett avtal där du tar på dig ansvaret för hur och i vilket sammanhang du använder bilden. Läs mer om upphovsrätt!

 • Om verket är skyddat behöver du ha upphovsrättsinnehavarens tillstånd att sprida materialet, till exempel till en större vänkrets, inom en förening, för kommersiellt bruk eller spridning på nätet.

  Den kopiering som KB gör och som inte är för ditt privata bruk ansvarar KB för. Vi kan därför komma att be om kompletterande information om hur du ska använda kopiorna.

  Läs mer om vad som gäller vid upphovsrätt!

 • Leveranstiden beror på vilken sorts reproduktion du vill ha samt beställningens omfång. Arbetskopior (papper eller pdf-fil) tar normalt ca 5 arbetsdagar, medan digitala filer för professionellt tryck tar upp till 10 arbetsdagar.

  Arbetskopior (papper eller pdf-fil)

  5 arbetsdagar, vid hög arbetsbelastning upp till 10 arbetsdagar.

  Digitala filer, enklare kvalitet (jpeg-filer)

  5 arbetsdagar, vid hög arbetsbelastning upp till 10 arbetsdagar.

  Fotografiska arbeten

  10 arbetsdagar. Räknas från den dag beställningen kommer till fotograferna, inte den dag beställningen görs.

  Digitala filer, för professionellt tryck (tiff-filer)

  10 arbetsdagar. Räknas från den dag beställningen kommer till fotograferna, inte den dag beställningen görs.

  Expressbeställning (max 5 reproduktioner)

  1–3 arbetsdagar

  Stora beställningar (t.ex. hela bokverk)

  Efter överenskommelse med personal.

 • När du beställer kopior på KB får du betala för själva framställningen samt eventuell administrativ kostnad och porto. KB tar däremot inte ut någon användnings- eller publiceringsavgift.

  Det finns en prislista för privatkunder och en för företags- och utlandskunder. Kostnaden för kopior för privat bruk eller för forskning är subventionerad.

  Prislista för privatpersoner

  Prislista för företags- och utlandskunder

 • Färdiga reproduktioner kan antingen hämtas i expeditionen för information och lån, skickas med post eller med e-post.

  För avancerade digitala filer som levereras med e-post använder vi webbkuriren Storegate. Det innebär att du får ett e-postmeddelande med en länk där du kan ladda ner filen.

 • Om en bok är fri från upphovsrätt kan du beställa digitalisering av den direkt i katalogposten. Denna funktion kallas EOD (E-books on demand) och finns i både Regina Länk till annan webbplats. och Libris Länk till annan webbplats.. Tjänsten innebär alltid digitalisering av verket i sin helhet.

  När en bok digitaliseras med EOD skannas sida för sida. Den levereras sedan som en ocr-tolkad pdf-fil mot betalning med kontokort.

  Digitalisering genom EOD kostar 100 kr i startavgift samt 3 kronor per sida. KB sparar de digitaliserade verken som så småningom tillgängliggörs fritt i katalogen.

För massmedier och filmbolag

Filmning och fotografering

I enstaka fall har vi möjlighet att ge tillstånd för filmning eller fotografering på KB i kommersiellt syfte.

Läs mer om tillstånd och villkor
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?