Var rädd om våra samling­ar­

Bibliotekets samlingar ska hanteras varsamt. Målet är att de ska kunna användas av många över mycket lång tid.

KB har experter som arbetar aktivt och långsiktigt med åtgärder för att bevara samlingarna och att förebygga risker som brand och vattenskador, olämpligt klimat eller skadedjursangrepp. Andra risker är kopplade till hur de fysiska exemplaren hanteras vid läsning. Därför har vi särskilda ordningsregler.

I vissa fall får du ta del av en digital version eller mikrofilm istället för originalet.

Regler för hantering kan variera mellan olika bibliotek. Det kan bero på att riskerna bedöms olika, på skillnader i lagstiftning eller andra faktorer.

Detta gäller för KB

 • Du får inte ta med mat, dryck, frukt eller godis in i biblioteket.
 • Det är inte tillåtet att röka eller snusa i KB:s lokaler.
 • Använd handskar vid hantering av fotografier och vykort och i vissa fall efter personalens anvisningar. KB lånar ut handskar.
 • Lägg inte händer eller armar på text eller bilder.
 • Material ur samlingarna får inte användas som skrivunderlag.
 • Du får inte anteckna, använda gem, självhäftande lappar, tejpa eller på annat sätt skada materialet.
 • Anteckningar i eget material får endast göras med blyertspenna. I Specialläsesalen får man inte heller använda stiftpenna.
 • Fotografiskt material får inte läggas med bildsidan nedåt.
 • Lämna osprättat material till expeditionen för åtgärd.
 • När du studerar särskilt ömtåligt material kan det komma att övervakas av personal.

I bildspelet nedan finns exempel på sådant vi vill undvika.

Gör så här!

Det finns saker du själv kan göra för att hantera samlingarna på bästa sätt. Läs mer i handledningen nedan!

Undrar du över bakgrunden till KB:s ordningsregler? Eller söker du fördjupad information? Inom bevarande brukar man tala om de 10 nedbrytningsfaktorerna.

Vi vill undvika att skadedjur trivs där samlingarna förvaras och används. Några individer finns det alltid men ett effektivt sätt att förebygga att de förökar sig är att se till att det inte finns onödiga godsaker att äta. Därför får du inte ta med mat, frukt och godis in i biblioteket.

Riksantikvarieämbetet ger råd om hur skadedjur i bibliotek, museer och arkiv hanteras och bekämpas. Ta del av Riksantikvarieämbetets tips Länk till annan webbplats..

Läs mer på Canadian Conservation Institutes webbplats. Länk till annan webbplats.

Tecknat bokomslag med titeln Dunderflugan.
Dunderflugan
Lort Sverige
Ordning på torpet
Stöld och skadegörelse
EA sports MMA
Eld
Syndafloden
Luma beskuren
Fahrenheit 451
Väder, vind och vatten
 • På KB använder vi aldrig läderolja på böckerna. Men det finns olika typer av läderolja och andra medel som sägs hålla skinnet mjukt och förebygga att det torkar ut. Man kan köpa någon färdigblandad eller tillreda själv efter recept.

  Under några decennier var ett recept från British Library populärt och det cirkulerades bland bokvänner och i bibliotek. Erfarenheten har visat att effekten ofta blir den motsatta. Det kräver mycket stor kunskap om materialens egenskaper och hur de har åldrats för att kunna tillföra något till läder och skinn utan att orsaka nya problem.

  Om man använder för mycket olja kan lädret inte absorbera allt med resultat att ytan blir klibbig och drar till sig damm och smuts. Oljan kan också migrera till bokens inlaga eller till omgivande ytor.

 • På KB har vi ingen sådan generell regel för böcker (med vissa undantag), däremot för annat material. Varför? Vita bomullshandskar fungerar som ett skydd mot att det som finns på händerna överförs till det man håller i. På händerna finns helt naturligt en lång rad substanser som efter en handtvätt förstås minskar radikalt i mängd och antal. På böcker och papper blir spåren synliga först då lämningarna har oxiderat. Vanligt förekommande är gula fläckar, fingeravtryck och olika missfärgningar.

  Handskar är ett väldigt bra skydd mot detta – under förutsättning att de är rena och byts ofta! Men alla som har försökt vet att det är väldigt svårt att läsa en bok och vända blad med handskar på händerna. Risken är stor att man orsakar nya skador vilket ju inte var meningen.

  På KB ska handskar alltid användas vid hantering av fotografiskt material och för vissa andra föremål med känslig yta efter personalens anvisningar.

  Det är viktigt att komma ihåg att förutsättningarna varierar beroende på var böcker eller andra föremål samlas och i vilket sammanhang de hanteras. Det finns därför inga generella råd som kan tillämpas överallt utan reglerna kan skilja sig åt mellan institutioner.

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?