fullskärmsbild

Filminspelning och fotografering

Det går bra att fotografera och filma i KB:s lokaler för privat bruk om du följer vissa regler. Däremot krävs särskilt tillstånd om materialet ska användas publikt av ett produktionsbolag eller liknande.

Visa hänsyn

KB ska vara en lugn plats för studier och forskning. Blixt och stativ får därför inte användas. Du ansvarar själv för att fotografier inte sprids så att enskildas integritet kränks.

Massmedier och produktionsbolag

Massmedier och produktionsbolag kan efter överenskommelse få tillstånd att filma och fotografera i samlingarna och i KB:s lokaler. Personal från KB måste då närvara och vi fakturerar normalt tidsåtgången.

Inspelningen ska i så fall ha anknytning till KB, våra samlingar och användare. För generella biblioteksmiljöer hänvisar vi till universitetsbibliotek och folkbibliotek runt om i landet. KB:s läsesal är inte lämplig då den ger en föråldrad bild av bibliotek.

Mycket av KB:s material kan du beställa fram själv och gå igenom innan du ansöker om tillstånd. Läs om lån och hur olika slags beställningar går till.

Villkor för fotografering och filmning

  • Mycket i KB:s samlingar är skyddat av upphovsrätten. Det innebär att du inte får fotografera eller filma och sprida materialet utan rättighetshavarens samtycke. Du måste själv kontrollera om det din beställning gäller är upphovsrättsligt skyddat och vilka bestämmelser som gäller. Om materialet är skyddat ska en förbindelse skrivas under med rättighetshavaren. Läs mer om upphovsrätten.
  • Hur KB:s samlingar hanteras under inspelning och fotografering avgör KB:s personal. Vi avgör också om materialet är i sådant skick att det inte tar skada av en inspelning.
  • KB:s låneregler för våra samlingar gäller även under filmning och fotografering.
  • Vid publicering/tillgängliggörande bör det framgå att bilder eller film visar objekt från KB, Kungliga biblioteket.
För att vi ska ha möjlighet att hantera ert ärende behöver ni ansöka i god tid. Vid fotografering gäller minst tre veckors framförhållning och vid filmning två månader (med undantag för aktuella nyhetshändelser). Ansök via formuläret nedan!

Avtal och kostnader

Ett avtal som omfattar syfte, avgifter och övriga överenskomna villkor upprättas efter att ansökan om tillstånd har skickats in. Avtalet ska undertecknas och skickas till KB innan fotografering eller filminspelning äger rum. Grundkostnaden är 2000 kr för första timmen och därefter 1000 kr per timme men priset kan variera beroende på uppdragets omfattning.

Ansök om tillståndFyll i formuläret så noggrant som möjligt, det möjliggör en snabbare hantering av er förfrågan.

Är det en intervju? Klippbilder på material? etc.

Obs! De lampor som används får inte vara värmealstrande.

Frågor?

Kontakta Lotta Serning, kommunikationschef
Telefon: 070-007 33 21
E-post: lotta.serning@kb.se

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?