Libris version 1.34

Onsdag 21 februari sattes Libris version 1.34 i produktion. Denna version har fokuserat på att färdigställa en ny funktion för cxz-meddelanden i Libris katalogiseringsverktyg.

Om den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

Nya funktioner

Nya funktioner i Libris katalogiseringsverktyg är gränssnitt, format, importer och exporter.

Cxz-meddelanden inbyggt i katalogiseringsverktyget

I denna release introduceras en ny funktion för cxz-meddelanden inbyggt i Libris katalogisering. Med funktionaliteten går det att skicka ändringsmeddelanden och att ställa frågor som gäller en specifik resurs. Bibliotek med bestånd på resursen kan ta emot meddelanden om när något ändrats som påverkar exempelvis uppställning.

Denna funktion ska på sikt ersätta den gamla cxz-tjänsten som av säkerhetsskäl behöver avvecklas. Fortsätt använda den gamla cxz-tjänsten för ändringsmeddelanden tills KB meddelar om övergången till den nya funktionen.

  • Det går att använda och testa den nya funktionaliteten trots att den gamla finns kvar.
  • Det kan komma att upplevas rörigt en period så länge båda tjänsterna existerar parallellt. Bedömning har dock gjorts att det är bättre att den nya funktionaliteten kan testas i produktion innan den gamla släcks ned.
  • Återkoppla gärna åsikter eller förbättringsförslag till katalogsupport@kb.se

Mer information

Förbättringar

Vi ser kontinuerligt över Libris metadata för att förbättra datakvaliteten i allmänhet, normalisera inkonsekventa data och eliminera obsoleta uppgifter. Utöver det innehåller releasen förbättringar i befintlig funktionalitet i Libris katalogiseringsverktyg.

Anmärkning om användning i kort även för Underindelning för allmänt ämnesord

"Anmärkning om användning" syns nu i kort för "Underindelning för allmänt ämnesord" på samma sätt som för vanliga ämnesord.

Länkade verk i Libris

En sista datajustering i och med mindre felaktigheter i verkskörningen genomförs inom kort och efter det avser vi att genomföra den tidigare aviserade stegvisa exporten av alla berörda poster med ca 5000 poster per dag, totalt ca 135 000 poster kommer att beröras.

Ordning på verks instanser

Instanser på verk sorteras nu på utgivningsår.

Buggfixar

  • Sortering på utgivningsår i sökträfflistan hanterar nu felaktiga och icke-numeriska värden bättre. Endast de fyra första siffrorna som hittas i värdet används vid sortering.
  • Text raderades ibland om den skrevs in för snabbt efter att egenskapen lagts till.
  • De informationsrutor som visas när man håller muspekaren över frågetecknet vid en egenskap doldes ibland av fältet nedanför.
  • Gränssnittet blev långsamt i felsökningsläge.

Globala ändringar

Dessa ändringar rör flera Librisbibliotek eller är av allmänt intresse. En del körningar för att ta bort brus och länka upp entiteter görs kontinuerligt men redovisas inte här.

Schemalagd påfyllningskörning för DST med bestånd DST

För att beskrivningar av nya digitaliseringar av svenskt tryck som importeras till Libris ska komma med i deldatabasen DST så finns det nu en rutin som automatiskt länkar bibliografin DST utifrån förutbestämda kriterier.

Dessa kriterier utgår exempelvis från sigel DIGI, utgivningsland samt att materialet är elektroniskt och fritt tillgängligt. Det skapas även beståndsposter på bibliografiska beskrivningar med sigel DST för att möjliggöra export av DST-poster till bibliotekens lokala system.

Mer information

 

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..