• Startsida
  • Nytt från KB
  • AI och bibli­o­te­ket: Ämnes­be­skriv­ning­ar i en tid av maski­nell intel­li­gens

AI och bibli­o­te­ket: Ämnes­be­skriv­ning­ar i en tid av maski­nell intel­li­gens

Vad innebär AI-utvecklingen för bibliotekens ämnesbeskrivande verksamheter och tjänster? Välkommen till ett Huminfra-seminarium med automatiska ämnesord och kategorisering i fokus!

Ett orange katalogkort i en trälåda.

Foto: Ann-Sofie Persson/KB

Kan språkteknologiska metoder som ämnesmodellering (topic modeling) komplettera eller helt ersätta traditionella ämnesordssystem? Vilka är för- och nackdelarna med automatgenererade och människogenererade ämnen? Och vad lär vi oss om vi jämför de olika systemens resultat med varandra?

Seminariet är öppet för alla men riktar sig särskilt till forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap samt till nyfiken bibliotekspersonal med intresse för hur AI kan skapa nytta i biblioteksbranschen.

Presentationer och diskussion

Martin Malmsten (IT-arkitekt, KB, och head data scientist, KB-labb) och Viktoria Lundborg (bibliotekarie, Redaktionen för Svenska ämnesord, KB) presenterar resultatet av ett pilotprojekt på KB där man ämneskategoriserat texter med hjälp av AI.

Koraljka Golub (professor i biblioteks- och informationsvetenskap, Linnéuniversitetet) diskuterar automatiska ämnesordssystem utifrån sin tidigare forskning inom området.

Efter presentationerna följer en öppen diskussion kring både möjligheter och eventuella problem med tillämpning av systemen.

Praktisk information

Datum och tid: Måndag 29 januari, kl. 14.00–15.30.
Plats: På plats vid Högskolan vid Borås samt digitalt via Zoom-länk.
Språk: Engelska (men flexibelt med möjlighet att ställa frågor på svenska)

Vill du läsa mer om AI och biblioteket?

Om du vill läsa mer om ämnet inför seminariet, mejla till kblabb@kb.se. Vi delar gärna artikeln Without heading? Automatic creation of a linked subject system som är KB:s bidrag till en kommande IFLA-bok om AI på biblioteket.

Svensk nationell infrastruktur

Huminfra

Huminfra stödjer digital och experimentell forskning inom humaniora, genom att synliggöra material och verktyg samt utveckla metodkurser.

Huminfras webbplats