KB:s inspel till forsk­nings­pro­po­si­tio­nen

I sitt inspel till den kommande forskningspropositionen understryker KB behovet av utvecklad infrastruktur för datadriven forskning och svenska säkra AI-modeller (artificiell intelligens). För detta krävs en ökad tillgång till både digitiserade samlingar och digitalt publicerat material. KB ser att de nationella riktlinjerna för öppen vetenskap har stor potential för en stärkt öppenhet i forskningsprocessen.

Digitalisering av böcker. Foto: Per & Per fotograf AB/KB

Just nu pågår regeringens arbete med en ny forsknings- och innovationsproposition, som planeras vara klar under 2024. KB, liksom andra aktörer inom forskningen, har blivit inbjudna till att komma med synpunkter inför propositionen.

– I dag är en mycket liten del av bibliotek, museer och arkivs samlingar digitiserade. Möjligheten att samla in samtida digitalt material är begränsad av nuvarande lagstiftning. Forskningen efterfrågar en kraftfull infrastruktur och då måste tillgången till digitalt material öka. De AI-modeller som utvecklas på KB, och som är mycket användbara för forskningen, ställer krav på beräkningskraft. Modellerna har också visat sig efterfrågade i offentlig förvaltning och i näringslivet, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Utveckling av svenska AI-modeller

Utvecklingen inom datadriven forskning och artificiell intelligens (AI) gör KB:s digitala material allt mer relevant både för forskningen och för samhället i stort. I samarbete med KB-labb, kan forskare göra storskaliga analyser av bibliotekets digitala material – text, bild och ljud. Labbet utvecklar även så kallade språkmodeller, som kan analysera stora mängder text och tal. Modellerna är fria att använda och öppnar nya möjligheter till forskning och effektivisering inom såväl offentlig sektor som näringslivet.

KB efterfrågar ett uppdrag för att ta fram säkra AI-modeller för svensk offentlig sektor tillsammans med lämpliga samarbetspartners. KB ser också behov av en förstärkning på 60 miljoner kronor under perioden 2025–2028 för den beräkningskraft som krävs för att ta fram AI-modellerna.

Ökad tillgång till digitalt material

KB:s fysiska samlingar består av miljontals böcker, tidningar, musik, film, bilder och annat material. En ökad digitisering av dessa samlingar är en förutsättning för att stärka den datadrivna forskningen och utveckla svenska AI-modeller. I sitt inspel till forskningspropositionen föreslår KB en förstärkning på 100 miljoner kronor under perioden 2025–2028. Resurserna behövs för att öka takten i digitiseringen av bibliotekets samlingar, samt ökad kapacitet att lagra det digitala materialet.

KB samlar också in stora mängder digitalt material, men ser behovet av ett förtydligat uppdrag och rättslig grund för att kunna samla in mer – bland annat svenska webbplatser och tryckeriernas digitala filer av böcker och tidningar. Önskemålet är i linje med utredningen om en moderniserad pliktlagstiftning, Papper, poddar och… (SOU 2021:32) Länk till annan webbplats..

Avtalslicenser för upphovsrättsskyddat material

Mycket av KB:s digitala material måste av upphovsrättsskäl studeras på plats i biblioteket. Forskare har behov av att komma åt materialet på distans, och för det krävs avtalslicenser med upphovsrättsinnehavarna. I dag har KB bara medel till att teckna sådana licenser i begränsad omfattning. Därför föreslår KB en utredning om hur kostnadsfrågan kan hanteras nationellt.

Öppen vetenskap

KB har i uppdrag från regeringen att ta fram nationella riktlinjer för öppen vetenskap, som just nu ligger ute för synpunkter. Riktlinjerna bör vara centrala i att stärka svensk forskning, skriver KB i sitt inspel till regeringen.

KB efterfrågar även ett uppdrag att utreda behovet av, och formerna för, en nationell publiceringsplattform som komplement till traditionell publicering av artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Det är viktigt att utredningen görs i samverkan med relevanta aktörer, för att bidra till ett öppet vetenskapssystem.

Ta del av hela inspelet

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..