Möt oss på Bokmässan!

Samverkan inom bibliotekssektorn, e-böcker på jiddisch och AI-utveckling. Det är några av ämnena som vi kommer samtala kring på Bokmässan i Göteborg 28–29 september!

Besök oss vid Forskartorget

Vår monter hittar du vid Forskartorget i B-hallen. Där kan du testa att söka i digitaliserade dagstidningar från 1600-talet fram till idag och utforska över 100 år av film i tjänsten Filmarkivet.se.

På Forskartorgets scen kommer vi samtala kring AI, medborgarforskning, medeltida böcker och Göteborg i kommunal reklamfilm. Hela programmet sänds live på Forskartorget.se Länk till annan webbplats..

Biblioteksscenen, Bläddra och Libris

I våra programpunkter på Biblioteksscenen är fokus i år beredskap, stärkt samverkan, minoritetsspråk, utvecklingen av bibliotekskatalogen Libris och litteratur på jiddisch i e-boksappen Bläddra.

Våra tjänster Libris och Bläddra möter du i montern för Nationella bibliotekstjänster (monterplats D02:32) bredvid Biblioteksscenen.

Torsdag

09.30–09.50 Biblioteken och beredskap

Ett intensivt kommunalt arbete pågår med att skapa beredskap inför kommande samhällsutmaningar. Säkerhetsläget och pandemin har visat på behovet av att förbereda sina verksamheter på förändrade förutsättningar. Allt fler folkbibliotek engageras i arbetet, vilket också är i linje med den nationella biblioteksstrategins målsättningar. Ett samtal om bibliotekens roll när demokrati, säkerhet och delaktighet ställs på sin spets. I samband med programpunkten släpper KB ett kunskapsmaterial i frågan.

Plats: Biblioteksscenen

Medverkande: Eleonor Grenholm och Lilit Nersesyan, KB, samtalar med Lena Lundberg Vesterlund, avdelningschef Kultur och Mötesplatser, Luleå kommun.

11.00–11.20 Stärkt samverkan – en förutsättning för biblioteken?

Vad går det att samverka kring för myndigheterna inom biblioteksområdet? Vad kan bli mer effektivt genom att man samarbetar på en strategisk nivå och hur ska det gå till? Ett samtal mellan de tre biblioteksmyndigheterna Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Kungliga biblioteket (KB) och Kulturrådet, utifrån regeringens biblioteksstrategi och KB:s uppdrag om stärkt samverkan. Seminariet anordnas gemensamt av MTM, KB och Kulturrådet.

Plats: Biblioteksscenen

Medverkande: Magnus Larsson, gd MTM, Karin Grönvall, riksbibliotekarie KB, Kajsa Ravin, gd Kulturrådet. Samtalet leds av Oskar Laurin, KB.

12.25–12.55 Medborgarforskning och vetenskapens demokratisering

Genom medborgarforskning kan allmänheten bidra till forskning, exempelvis genom insamling av data. Metoden kan bidra till ett ökat intresse och större förståelse för forskning, men finns det även nackdelar? Kan kvaliteten i data garanteras? Vilka medverkar i projekten och återspeglar de en bred allmänhet?

Plats: Forskartorgets scen och forskartorget.se Länk till annan webbplats.

Medverkande: Dick Kasperowski, professor, Göteborgs universitet, Karl-Magnus Johansson, 1:a arkivarie, Riksarkivet, och Johan Nilsson, miljöanalytiker, Sveriges lantbruksuniversitet. Samtalsledare: Katarina Wiberg, KB.

14.20–14.50 Göteborg i kommunal reklamfilm

Hur marknadsför man en stad? Och hur har bilden av Göteborg och stadens invånare byggts upp och förändrats under 1900-talet? Filmvetaren Erik Florin Persson berättar utifrån sin studie där han har undersökt ett femtontal reklam- och informationsfilmer om Göteborg som producerats på beställning av kommunen.

Plats: Forskartorgets scen och forskartorget.se Länk till annan webbplats.

Medverkande: Erik Florin Persson, fil.dr i filmvetenskap, Stockholms universitet och Linnéuniversitet.

14.30–14.50 Libris växer och utvecklas

Ett växande antal Librisbibliotek skapar både möjligheter och utmaningar. Nu bidrar cirka 600 bibliotek med innehåll till den gemensamma bibliotekskatalogen. Tillsammans möter Libriskollektivet utmaningar kring kompetensförsörjning, gemensam metadata och hur vi tillgängliggör resurser till våra användare. Hör om arbetet med det nya Librissöket och vad som är på gång!

Plats: Biblioteksscenen

Medverkande: David Södergren Medin och Johanna Berglind, KB.

Fredag

09.00–09.30 Live på Biblioteksscenen: Angelägen forskning – tema minoritetsspråk

Språk handlar inte bara om att läsa och skriva, utan också om att få uppleva hur det talas. Hur arbetar folkbibliotek läsfrämjande med minoritetsspråk och på vilket sätt kan den muntliga berättartraditionen ge fler verktyg i det arbetet? Programmet är en del av serien Angelägen forskning – ett forskarforum för stärkta bibliotek , ett samarbete mellan Kungliga biblioteket, MTM och Kulturrådet. Webbinariet teckenspråktolkas och skrivtolkas och sänds direkt på Digiteket.se Länk till annan webbplats..

Plats: Biblioteksscenen

Medverkande: Hanna Schimmer, bibliotekskonsulent vid Sametinget och Samernas bibliotek, Charlotte Hyltén- Cavallius, docent i minoritetsspråk, Institutet för språk och folkminnen. Samtalsledare är Tomas Woodski, Institutet för språk och folkminnen och jiddischaktivist.

10.00–10.20 Läs på jiddisch i appen Bläddra

KB:s läsapp Bläddra tillgängliggör e-böcker på de nationella minoritetsspråken. Nu finns även litteratur på jiddisch i appen! Vad finns det för böcker och vad frågar läsarna efter? Hur man kan använda Bläddra för att förmedla litteraturen till läsarna? Ett samtal om jiddisch och Bläddra mellan företrädare som skapar och förmedlar böcker på språket och representanter från KB.

Plats: Biblioteksscenen

Medverkande: Tobias Willstedt, KB, Sarah Schulman, driver jiddischförlaget Dos Nisele, och Tomas Woodski, biblioteksmedarbetare.

10.30–11.00 AI och kulturarvet – framgång eller fara?

Kungliga bibliotekets enorma samlingar av text, bild, ljud och video utgör en guldgruva för att träna den nya generationens generativa språkmodeller. Men vilka risker och möjligheter döljer sig i den nya tekniken? Kan det rentav vara farligt att använda samlingarna för att träna AI? Och hur ska vi förhålla oss till att modellerna får en allt större samhällspåverkan samtidigt som de blir mindre transparenta?

Plats: Forskartorgets scen och forskartorget.se Länk till annan webbplats.

Medverkande: Chris Haffenden, forskningskoordinator på KB-labb, Jussi Karlgren, docent i språkteknologi. Samtalsledare Karin Grönvall, riksbibliotekarie, KB.

13.05–13.20 Kodex – boken i medeltidens Sverige

Vilken roll spelade böcker i medeltidens Sverige? Hur tillverkades de? Vilka genrer fanns och vilka hade tillgång till dem? Hör om boken som kulturprodukt under medeltiden utifrån antologin Kodex (2022), skriven av ett tjugotal medeltidsforskare.

Plats: Forskartorgets scen och forskartorget.se Länk till annan webbplats.

Medverkande: Elin Andersson, fil. dr. i latin, KB.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..