Aktu­ellt från Libris Maj 2023

KB bakom blommande magnolia Foto: KB

En sammanställning med de senaste nyheterna kring Libris.

Libris release

En mindre Libris release sattes i produktion den 19 april för att skapa förutsättningar för katalogisering med länkade verk genom en flytt av titlar på verksnivån. En mindre release för att skapa förutsättningar för katalogisering med länkade verk är planerad att produktionssättas den 31 maj.

Förstudie Libris sök

En förstudie för utvecklingen av en ny söktjänst för Libris pågår. Denna förstudie kommer att utgöra underlag för beslut om utveckling av ersättare till Libris webbsök. En viktig del i förstudien är att undersöka användarbehov för söktjänsten. Detta görs delvis genom en enkät som vi tidigare har informerat om. Har du ännu inte hunnit svara på den så gör gärna det, enkäten kommer att finnas tillgänglig till och med den 5 juni.

Libris utbildningar

Under perioden 2-17 maj månad så höll KB en distansutbildning kallad Grundkurs i Libris och katalogisering. Kursen lockade 132 deltagare från olika slags bibliotek runt om i landet. Nya utbildningstillfällen kommer att hållas under hösten och information om dessa kommer att finnas på KB:s hemsida.

Under maj lanserades Librisguiden - katalogisera tryckt bok på svenska. Librisguiden är ett utbildningsmaterial för nybörjare i Libriskatalogisering och har tagits fram i samband med den grundkurs i Libriskatalogisering som pågått under maj.

Librisguiden - katalogisera tryckt bok på svenska Länk till annan webbplats.

Katalogisering med länkade verk

KB har fortsatt arbetat med att beskriva verk som separata entiteter och sedan länka nya instanser av verket till dessa beskrivningar. Som ett första steg mot att införa katalogisering av länkade verk har KB fokuserat på enkel svensk monografisk skönlitteratur.

Under sommaren kommer KB att testa katalogisering med länkade verk i Libris QA-miljö (Quality Assurance) för att säkerställa funktionalitet. Mer information kommer efter sommaren.

Libris användargrupp katalogisering

Libris användargrupp katalogisering är en referensgrupp  med olika representanter från typer av bibliotek som katalogiserar i Libris.  Olika typer av frågor tas upp som är angelägna för biblioteken, inte bara manuell katalogisering i Libris. 

Ledamöter, dagordning för kommande möte samt  minnesanteckningar finns i Metadatabyrån. Länk till annan webbplats.

Metadatabyrån

Arbetet med en ny design av Metadatabyrån har försenats ytterligare. Vår konsultbyrå har problem att hitta lediga resurser. Planen är nu att utvecklingen startar i juni.

Uppdaterade anvisningar om hantering av titlar Länk till annan webbplats. har publicerats inför lanseringen av Libris 1.30. Anvisningarna innehåller en exempelsamling. Länk till annan webbplats. Det finns nu också nya lathundar för verk: 

Lathund för ett verk på originalspråk Länk till annan webbplats.
Lathund för ett översatt verk Länk till annan webbplats.
Lathund för samlingsverk, parallelltext Länk till annan webbplats.

Kalender

  • Enkät om ny söktjänst för Libris går att besvara tom den 5/6
  • Libris releaser preliminärt planerade till den 31/5, 30/8 och 29/11

Text

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..