Swepub version 1.11

I dag produktionssattes Swepub version 1.11

Vid händelse att den nya versionen inte laddas in automatiskt: uppdatera webbsidan (F5) eller uppdatera webbsidan utan att hämta från cachen (Ctrl+F5).

En ny version av Swepub sattes i produktion den 16 maj.

I denna release har fokus varit förbättringar av gränssnittet för Swepubs bibliometritjänst. En uppdaterad version av Svenska listan - register över sakkunniggranskade publiceringskanaler Länk till annan webbplats. från Vetenskapsrådet har implementerats.

I anslutning till lanseringen av den nya versionen påbörjar dataleveranserna från Havs- och vattenmyndigheten till Swepub genom DiVA.

I samband med releasen har all data hämtats och uppdaterats på nytt. Passa på att följa upp de poster som avvisas av Swepub vid den totala omladdningen genom Swepubs tjänst för leveransstatus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

För frågor eller vidare information kontakta Libris kundservice.

Swepub bibliometri

Nya och förbättrade funktioner i Swepub bibliometri Länk till annan webbplats..

Uppdaterat svenskt register för sakkunniggranskade publiceringskanaler

Den så kallade Svenska listan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har uppdaterats av Vetenskapsrådet och implementerats i Swepub. Poster som har ISSN och utgivningsår som matchar med ISSN och bedömningsår i Svenska listan har märkts upp i Swepub. Vid sökning i bibliometritjänsten går det att avgränsa enligt den uppdaterade listan.

Den uppdaterade listan innehåller 42 817 unika ISSN. Det är en rejäl ökning från förra årets lista som innehöll 36 614 unika ISSN. Ökningen kan bland annat förklaras med berikningen av publiceringskanalers titlar och ISSN i Swepub med metadata från Crossref.

Gränssnittet för Swepub bibliometri har förnyats

Sökformuläret i bibliometritjänsten har gjorts mer kompakt i bredden. Den har anpassats att fungera även i mobil och tablet. Avgränsningsalternativen till Innehållsmärkning och Publiceringsstatus behöver inte längre fällas ner utan visas upp direkt. Förhandsvisningen visar nu en post i taget.

Flera parametrar i förhandsvisningen är förvalda. Dessa är:

 • ID (för posten)
 • Sammanslagna ID
 • Organisation
 • Outputtyp
 • Innehållsmärkning
 • Utgivningsår
 • Publiceringsstatus
 • DOI
 • Publiceringskanal
 • SSIF 3-siffrig

Genom att klicka på rubriken till grupperingar av parametrar går det att markera och avmarkera samtliga parametrar under grupperingen. Samtliga poster i sökresultatet går att bläddra i visningen. Värden som går att länka upp till öppna datakällor är klickbara, till exempel DOI, ORCID, ISSN och PubMed ID.

Observera att i förhandsvisningen syns en organisations poster i taget. Organisationsmenyn i förhandsvisningen är i bokstavsordningen. Efter att ha kollat igenom samtliga poster för en specifik organisation, visas posterna för den organisation från början på nytt. För att se de andra organisationers poster, välj organisationen från förhandsvisningens organisationsmeny.

Skärmklipp på sökformuläret i Swepubs tjänst för Bibliometri.

Nya parametrar och grupperingar i förhandsvisningen

Ytterligare parametrar för export har lagts till:

 • Serie under gruppering Publiceringskanal
 • Autoklassning under gruppering Forskningsämne
 • DOAJ under gruppering Öppen tillgång
 • Version under gruppering Öppen tillgång

Parametern RecordID har ändrat benämning till ID under grupperingen Post.

Förhandsvisningens parametrar är nu indelade i följande grupper:

 • Post
 • Organisation/upphov
 • Publikation
 • Publikations-ID
 • Publiceringskanal
 • Forskningsämne
 • Öppen tillgång

Av dessa grupper är Publikations-ID och Öppen tillgång nya. Parametrarna DOI, ISBN, ISI ID, Scopus ID och PubMed ID har flyttats under Publikations-ID och parametrarna Fulltextlänk och Öppen tillgång (ja/nej) under Öppen tillgång.

Observera att vid export i CSV eller TSV förekommer all metadata gällande serie i JSON. Det beror på att hela hierarkin för serie anges vid API-anrop för närvarande. Detta kommer att ses över vid ett senare tillfälle.

Skärmklipp på Swepubs tjänst för bibliometri där man kan se och välja vilka metadata som man kan få med i sitt datauttag.

Havs- och vattenmyndigheten som en ny organisation i Swepub

Nu innehåller Swepub även metadata från Havs- och vattenmyndigheten. Data hämtas från DiVA.

Swepub databearbetning

Nya och förbättrade funktioner i Swepub databearbetning Länk till annan webbplats..

Utökning av validering för ORCID-spann

ORCID består av spann av identifikatorer tilldelade av ISNI inom ISO 27729. Spannet har bestått av identifikatorer inom 0000-0001-5000-0007 och 0000-0003-5000-0001. I och med att ORCID-register har växt har spannet av identifikatorer utökats 2023. Det nya spannet reserverat av ISNI för ORCID är inom 0009-0000-0000-0000 and 0009-0010-0000-0000.

Valideringen av ORCID i Swepub har nu justerats så att även ORCIDs inom det nya spannet valideras. Därmed kommer det inte längre felaktigt förekomma flaggningar för ORCIDs inom det nya spannet som ofullständiga.

Uppdaterade Crossref-data

En ny, uppdaterad datadump har hämtats från Crossref för att använda för berikningen och valideringen i Swepub. Den innehåller data till och med mars 2023 vilket har lett till ett ökat antal berikningar.

Uppdaterade modeller för autoklassning

Modellerna som används för autoklassning har uppdaterats så att de nu använder sig av de berikningar av abstracts som hämtas från Crossref. Som resultat har antal autoklassningar ökat.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig. Du kan också följa oss på Linkedin Länk till annan webbplats..