Nytt nationellt resurs­bib­li­o­tek för roma­ni chib

Kungliga biblioteket ger Biblioteken i Malmö i uppdrag att inrätta ett resursbibliotek för romer och det nationella minoritetsspråket romani chib.

Exteriör bild på stadsbiblioteket i Malmö i sommarskrud.

Stadsbiblioteket är ett av 13 bibliotek i Malmö. Foto: Biblioteken i Malmö

För Malmös del innebär uppdraget ett nationellt ansvar för att stärka den romska minoritetens språk och litteratur och att vara ett stöd för landets folkbibliotek i romska frågor.

Malmö har Sveriges största romska befolkning och Bagir Kwiek, samordnare på Biblioteken i Malmö, ser stora fördelar med att staden får uppdraget.

– Ett romskt resursbibliotek i Malmö betyder att vi kan ta tillvara och sprida den stora kunskap om romsk litteratur, romska dialekter och romsk kultur som stadens – och landets – romska medborgare har, säger Bagir Kwiek.

Tilläggsuppdrag till KB

Kungliga biblioteket (KB) har sedan 2021 haft ett regeringsuppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek, så kallade resursbibliotek. Regeringsuppdraget har hittills omfattat de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch, meänkieli och samiska.

Uppdraget om ett nytt resursbibliotek för romani chib, det femte minoritetsspråket, är ett tillägg till det befintliga regeringsuppdraget och bygger på ett förslag från KB. I sin rapport Utredning romani chib och romsk biblioteksfunktion Pdf, 597.2 kB. från juni 2022 föreslår KB att Biblioteken i Malmö blir värdbibliotek för resursbiblioteket för romani chib.

– Roligt att vi nu får ett uppdrag enligt det förslag vi tidigare lämnat in. Nu kommer Sverige alltså få ett resursbibliotek för varje minoritetsspråk, säger riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Väl förberedda

Enligt stadsbibliotekarie Torbjörn Nilsson är förutsättningarna för ett resursbibliotek i Malmö goda.

– Biblioteken i Malmö är redan igång med en stor satsning på romsk litteratur. Tre av våra bibliotek har romska läsambassader och vi har ett bra och nära samarbete med romska organisationer och föreningar, så vi är oerhört glada och väl förberedda, säger Torbjörn Nilsson.

Malmö har använt läsambassader som ett sätt att synliggöra och öka kunskapen om minoriteten romer i majoritetssamhället. De har även lett till ökad kunskap om romer hos biblioteksmedarbetarna.

Vill du ha fler nyheter från KB?

Under Prenumerera på Nytt från KB kan du välja de områden som intresserar dig!