fullskärmsbild

Nu är Publicera i drift

Den nya nationella plattformen för öppet tillgängliga svenska vetenskapliga tidskrifter, som KB fick uppdrag att inrätta och förvalta, har gått från projektfasen till att vara i förvaltning.

I december 2019 fick KB i uppdrag att upprätta plattformen. Detta som en del av KB:s regeringsuppdrag att samordna arbetet för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer. Under 2020 och 2021 genomfördes grundlig planering och utredning i samråd med berörda aktörer. Ur denna process uppstod Publicera Länk till annan webbplats., vars namn valdes för att spegla både det innehåll som publiceras på plattformen samt processen att förbereda artiklar för publicering, som plattformen stödjer.

Byggd på ett väletablerat och heltäckande publiceringssystem

För att säkerställa att Publicera uppfyller alla funktioner som redaktörer, författare och läsare behöver och förväntar sig av ett publiceringssystem undersökte KB olika tekniska lösningar för plattformen. Programvaran som slutligen valdes för Publicera var Open Journal Systems (OJS) Länk till annan webbplats., för närvarande världens mest använda programvara för tidskriftspublicering med öppen källkod. OJS är ett omfattande, lättanvänt verktyg för att hantera hela inlämningsprocessen och det redaktionella arbetsflödet. Det används av mer än 25 000 tidskrifter globalt och har en mycket aktiv användarbas och praktiska utbildningsmaterial för nya användare. Dessutom integreras den med vetenskapliga publiceringstjänster såsom Crossref, ORCID och Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Publicera erbjuder tidskrifter nyckelförmåner

Den nya digitala plattformen utformades för att erbjuda redaktörer ett enkelt och effektivt verktyg för att acceptera, granska och publicera manuskript. Plattformen underlättar publicering av både nytt material och arkivmaterial i relevanta format, såsom PDF, XML och HTML. Publicera möjliggör också tilldelning av DOI:er – beständiga identifierare för digitalt publicerat innehåll – och hantering av metadata för global digital distribution. Redaktörer för tidskrifter på Publicera kan använda OJS för att skapa olika rapporter som kan delas med finansiärer och andra externa aktörer. Tidskrifter som finns på Publicera lagras också genom KB:s långsiktiga bevarandetjänster.

Krav för att tidskrifter ska gå med i Publicera

Ett av syftena med Publicera är att hjälpa tidskrifter att uppfylla kraven från forskningsfinansiärer, cOAlition S och index såsom DOAJ. De sex krav som tidskrifter måste uppfylla för att ansluta sig till plattformen fastställdes därför utifrån kraven från dessa aktörer och initiativ. Bland dem är att tidskriften måste publicera innehåll med omedelbar öppen tillgång, med en Creative Commons-licens; att den måste publicera minst fem sakkunniggranskade artiklar per år; och att artiklar måste publiceras i maskinläsbara format såsom PDF och XML. Läs hela kravlistan Länk till annan webbplats..

Besök Publicera-plattformen Länk till annan webbplats.

Kontakt

Arbetsgruppen för Publicera
publicera@kb.se