KB fortsätter satsningen på data­driven forskning

KB:s satsning på datadriven forskning och artificiell intelligens har varit framgångsrik. Nu blir KB-labb en permanent verksamhet. Därmed kan forskare fortsätta göra storskaliga analyser av bibliotekets digitala samlingar – och KB kan fortsätta utvecklas som en viktig infrastruktur på området.

Kollage av framsidor från statens offentliga utredningar och svenska dagstidningar.

KB-labb är en infrastruktur för datadriven forskning och en kreativ utvecklingsmiljö för artificiell intelligens. Labbet startades 2019 som ett tidsbegränsat projekt under två år. Nu har projektet utvärderats internt på KB och externt av Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet. Med utgångspunkt i resultaten har riksbibliotekarie Karin Grönvall beslutat att verksamheten blir permanent från och med den 1 september 2021.

– Utvärderingen bekräftar att KB-labb har blivit en framgång och svarat mot ett ökat behov av forskning på stora datamängder. Vi har också sett att labbet bidrar till samhällsnytta inom både offentlig och privat sektor. Det är därför naturligt att KB-labb nu övergår till permanent verksamhet, säger Karin Grönvall.

Sedan starten har KB-labb bland annat utvecklat ”KB-BERT”, en så kallad språkmodell som tränats på stora mängder text ur bibliotekets samlingar för att få en djup förståelse av svenska språket. Flera forskare och forskargrupper har även inlett samarbeten med KB-labb, för att exempelvis göra storskaliga analyser av text från svenska dagstidningar.

– Jag hoppas att nationalbiblioteket ska fortsätta ligga i framkant i bygget av framtidens nationella och internationella infrastruktur för forskning. Dessutom har KB-labb en viktig roll att spela i vår egen verksamhetsutveckling när det gäller metadata och digitalisering, säger Karin Grönvall.

Fakta: KB-labb

KB-labb stödjer forskning på stora datamängder genom att ge metodstöd, beräkningsresurser samt tillgång till KB:s samlingar i form av dataset. Målgruppen är främst verksamma inom högre utbildning och forskning. Labbet samverkar både nationellt och internationellt med andra labbmiljöer inom digital humaniora, artificiell intelligens och maskininlärning.

Läs mer om KB-labbs verksamhet

Ladda ner utvärderingen

Mats Fridlund, biträdande föreståndare för Centrum för digital humaniora (CDH) vid Göteborgs universitet, har utvärderat KB-labbs verksamhet under de två första åren.