Föremål för dyrkan

Att böcker inte enbart är för läsning blir tydligt i våra särskilda boksamlingar, där praktband, konstnärsböcker och bokobjekt kräver vår beundran.

Foto av broderat bokband, detalj av rygg, med blommor broderade i olika färger

Rygg av broderat bokband från 1600-talet. Foto: Istvan Borbàs / KB

Utsökt hantverk, originella materialval och konstfulla dekorationer.

I KB:s boksamlingar finns många böcker som har ett helt annat syfte än att bidra till läsning. Istället vill de tjusa, förföra och blända oss med utsökt hantverk, originella materialval och konstfulla dekorationer. De vill bli dyrkade! Här är några exempel på föremål för dyrkan från våra särskilda boksamlingar: praktband, konstnärsböcker och bokobjekt.

Utvalda bokband lockar med sin prakt

Praktband är praktfulla bokband, ofta utförda med en stor hantverksskicklighet, som utgör konstnärliga och dekorativa inslag i våra samlingar.

Under 1950- till 70-talen plockades utvalda praktband och rariteter från de allmänna boksamlingarna för att bilda flera så kallade särskilda boksamlingar. I urvalet som då gjordes fanns det gott om äldre band, medan 1900-talsbanden fick kompletteras genom beställningar och inköp. I Konstnärliga 1900-talsband i Kungl. biblioteket (1985) Länk till annan webbplats. redogör bokbandsforskaren och KB-medarbetaren Sten G. Lindberg (1914–2007) noggrant för den moderna bandsamlingens tillkomst i KB. Lindberg sammanställde även en mycket användbar bokbandsterminologi över bokbandsstilar och dekor samt ett flertal tryckta sammanställningar och översikter.

Psalmbok i sammetsband med blommigt snitt från 1683

Vilka praktband har valts ut?

I samlingarna har man velat lyfta fram det typiska för varje tid och land. Här finns ett stort urval av konstnärliga motiv, stämplar, tekniker, material och stilar. Men det unika har också sin tjuskraft. I urvalet finns kuriositeter som band i fiskskinn, sköldpaddsskal, sexlingsband, lackade band, band i silver, brodyrer på siden och sammet, liksom udda detaljer som dekorerade snitt, dolda framsnittsmålningar, kapitälband, beslag, spännen och bokkassetter.

Praktband återfinns i flera olika samlingar:

Svenska praktsamlingen

I den svenska boksamlingen har de praktfulla bokbanden förärats en egen samling, den Svenska praktsamlingen, som är indelad i två tidsperioder:
1. Tryck före 1955 som innehåller kungaband, dedikationsband, förlagsband och andra tryck med konstnärlig utformning.
2. Tryck 1956– med enbart specialband beställda av kända svenska bokbindare eller böcker inköpta med tanke på bokbandet.
Samlingen har hyllsignum Sv. Saml. Praktsaml. (–1955) respektive 289 Pr1 (1956–) och omfattar cirka 190 hyllmeter. Den är beskriven i Arken. Länk till annan webbplats.

Foto av flerbandsverk med böcker bundna i pergament med präglad dekor och handskriven titel och bokstaven P längst ned på bokryggarna

Ämnesbokstaven P från drottning Kristinas bibliotek längst ned på bokryggarna. Foto: Istvan Borbàs / KB

Praktsamlingen, utställning av kungliga band

En särskilt urval av praktband som har tillhört svenska kungligheter återfinns i Praktsamlingen, utställning av kungliga band Länk till annan webbplats., med hyllsignum 289 Pr 2. Den innehåller både svenska och utländska praktband med kunglig proveniens från drottning Kristina till Gustav III. Band från Kristinas bibliotek känns igen på de typiska hyllsignaturerna på bokryggarna. Många kungaband i samlingarna är röda skinnband med guldprägling, guldsnitt och monogram.

Bokband i art déco-stil av fransyskan Thérèse Moncey, 1919. Foto: Istvan Borbàs / KB

Utländska raritetssamlingen

I den utländska raritetssamlingen Länk till annan webbplats. är bokbandet ett av kriterierna för vad som utgör en raritet. De övriga kriterierna är innehåll, proveniens, bild och typografi.

Böcker med ett konstnärligt anslag

En konstnärsbok, eller artists’ book, är en bok med en tydlig estetisk intention på vars utformning en konstnär haft avgörande inflytande. Samlingen Konstnärsböcker har hyllsignum 288 Ko 1. I dagsläget finns ungefär 200 böcker, i huvudsak pliktexemplar, i samlingen. Läs mer om samlingen i Arken. Länk till annan webbplats.

Konstnärsboken Zero magic, trälåda. Foto: KB

Trälåda för att rymma innehållet i konstnärsboken Zero magic

Foto av bruna kapslar staplade på varandra, vit tryckt text beskriver kapslarnas innehåll: olika trolleritricks

Innehållet i konstnärsboken Zero magic, samlat i kapslar

År 2016 disputerade Simon Goldin vid Kungl. konsthögskolan med en mycket annorlunda doktorsavhandling Länk till annan webbplats. i form av en stor trälåda innehållande flera trolleritrick. Ett spikblad på två sidor är den enda traditionella textdelen av verket, vars yttre trälåda med kulramar innehåller fem lådor som i sin tur innehåller en tryckt patentansökan, en tryckt tidningsrubrik, ett öppningsbart dollarmynt, en elektromagnet samt en genomskinlig väska med dollarsedlar. Trälådan öppnas med hjälp av magi – eller i alla fall genom att man vet att dra i de rätta trådarna…

Konstvärldens flirt med bokens form

Ett bokobjekt är ett föremål som associerar och hänvisar till begreppet bok, men som inte är till för att läsas utan är ett konstverk i sin egen rätt. Samlingen Bokobjekt har hyllsignum 288 Bo 4 och omfattar ett 15-tal objekt. Bland verken finns såväl verk av kända konstnärer som kuriosa av mer anspråkslöst slag, till exempel en chokladask i bokform. Samlingen är beskriven i Arken Länk till annan webbplats..

Bland de mest namnkunniga i samlingen är konstnärsparet Christo, kända för att klä in byggnader och broar i tyg. 1973 slog de in en upplaga på 100 böcker i tyg och snöre. KB:s exemplar, signerat ”Christo 69/100”, inköptes på Beijers moderna, höstauktionen 1988. Vilken bok som döljer sig i paketet är okänt.

Foto av detalj av bok inslagen i vitt tyg och brunt snöre

Bokobjekt av Christo i numrerad upplaga, detalj. Foto: Istvan Borbàs / KB

Ska böcker läsas eller dyrkas? David Gedin är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och författare till Boken som fetisch: Numrerade upplagor i Sverige 1819–1915 (2022). Han kommer till KB för att berätta om sin omfattande inventering av böcker i numrerade upplagor i föreläsningsserien Berättelser från KB den 23 november. Välkommen!