Från deposition till donation

2012 tog KB emot en stor donation av värdefulla teckningar av främst svenska konstnärer som verkat från 1700-talets slut fram till tidigt 1900-tal. Här kan du läsa historien om hur samlingen kom till biblioteket och hur vi arbetar med att göra den tillgänglig.

Vidsträckt landskap med fjäll och trädtoppar.

Kvikkjokk. Akvarell av Carl Anton Pettersson. Signum: KoB Kempe 707 (4:85)

Deposition blir till donation

Olof Bernhard Kempe (1830–1908) var en industriman och kommunpolitiker som verkade främst i Härnösand under andra hälften av 1800-talet. Han var också en stor samlare och samlade bland annat på autografer och handteckningar.

1961 deponerade Kempes familj hans stora och värdefulla autograf- och handteckningssamlingar på KB. Det innebar att familjen fortfarande ägde materialet, men förvarade det på KB och via biblioteket gjorde samlingarna tillgängliga för forskare och andra intressenter.

Bystporträtt av en man iklädd kavaj och fluga. Hans hår är tillbakastruket och han har yviga polisonger som går ända ner till hakan.

Porträtt föreställande Bernhard Kempe. Fotograf okänd. Signum: KoB Sv. P. Kempe, Bernhard Fb. 1

Både autograf- och teckningssamlingarna kom att förvaras som depositioner på KB i närmare 30 år innan familjen hörde av sig med tankar om att återta samlingen av handteckningar, medan autografsamlingen istället skulle skänkas till KB. I ett brev från riksbibliotekarie Birgit Antonsson i mars 1990 ser vi KB:s respons:

Ett utdrag ur ett maskinskrivet brev mellan KB och en donator

Utdrag ur brev från Birgit Antonsson till Kempes dotterdotter Carola de Boulloche, ur KB:s accessionshandlingar.

När KB på hösten 1990 hade gått igenom samlingen av teckningar och kontaktade familjen för att en överlämning av teckningssamlingen skulle ske fick man ingen respons. Det skulle dröja ytterligare 20 år innan ärendet togs upp, omförhandlades och blev klart.

Handteckningssamlingen bestod av nio album med över 1 000 teckningar samt 17 skissböcker

Resultatet blev att både autograf- och teckningssamlingen kom att doneras till KB 2012. Samlingen delades upp och autografsamlingen förvaras idag i KB:s handskriftssamling Öppnas i nytt fönster., medan handteckningarna finns i bildsamlingen Öppnas i nytt fönster..

Handteckningssamlingen

När donationen av teckningssamlingen blev klar inleddes arbetet med att omhänderta, beskriva och digitisera den.

Det första beslut som togs vara att montera ur bilderna ur de nio albumen. Det främsta skälet till detta vara att flera teckningarna ofta var monterade på ett uppslag, vilket gjorde att de olika pappren som fanns i albumen inverkade negativt på varandra.

I detta uppslag av album 1 syns det hur bilderna på vänster sida har en ljusare rektangel efter det övre porträttet på höger sida. Även ovalen av det nedre porträttet syns svagt på den nedre bilden till höger.

Ett uppslag ur ett album. På vänster sida två tryckta porträtt föreställande konstnären Per Hasselberg. På höger sida två blyertsteckningar av densamme.

Uppslag ur album 1 där bilderna på vänster sida påverkat de på höger sida. Signum: Kempe 194-197 (1: 116)

Ett annat skäl till urmonteringen var att monteringspappret i albumen var av surt och smulades sönder när man bläddrade i dem. Till vänster i bilden av uppslaget i album 1 syns hur pappret har brutits av och därmed bildar en ojämn kant.

Ett surt papper innehåller mycket föroreningar och kan därför påverka annat material negativt. Det har dessutom en sämre kvalitet som gör att det snabbare bryts ner. Ett syrafritt papper är pH-neutralt och har därför bättre kvalitet och längre livslängd, så kallat arkivbeständigt material.

Ytterligare skäl till urmonteringen var att det är lättare att hantera och visa material som ligger plant och att det dessutom gör det enklare att digitisera.

Innan urmonteringen påbörjades gick en bibliotekarie igenom samlingen och varje bild fick ett nytt nummer från ett och framåt. Samtidigt behölls den äldre numreringen i en parentes efter den nya så att det går att återskapa vilka bilder som tillhört vilket album och i vilken ordning de varit inplacerade i dem.

En pennteckning är placerat i ett uppvikt skyddsomslag. Bilden företsäller en pojke som springer, puttandes ett tunnband

Teckning placerad i syrafritt skyddsomslag och kapsel. Bild: Pojke leker med ett tunnband. Pennteckning av Erik Wahlbergsson. Signum: KoB Kempe 513 (3:64)

För att förenkla konservatorns arbete skapades också kapslar med skyddsomslag med påskrivet signum innan urmonteringen påbörjades. Det tog sedan omkring tre år innan alla teckningar monterats ur albumen och placerats in i sina nya skyddsomslag och kapslar.

Ett uppslaget album där alla sidor monterats ut och endast den innersta delen av pappersarken fortfarande finns kvar.

Album efter urmonteringen av teckningarna

Kempes teckningssamling katalogiseras idag i Libris och digitiseras vartefter katalogiseringen blir klar. Fram tills idag är 857 av cirka 1 250 teckningar katalogiserade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och 759 teckningar är digitiserade. Så småningom kommer de som är upphovsrättsligt fria att publiceras i Libris.

Utöver detta återstår de 17 skissböckerna med teckningar av konstnärer som exempelvis Fredrik Axel Cederholm, Nils Gustav Janzon och Jonas Carl Linnerhjelm.

En kapsel med flera skissböcker i olika format, var av de två översta ligger uppslagna. I den ena syns flera svartvita pennteckningar, medans bilden i det andra visar en akvarell av en fiskestuga

Kapsel med ett flertal av skissböckerna, som ingår i Kempes teckningssamling

Smakprover

I samlingen finns en uppsjö olika motiv och tekniker av omkring 450 både kända och mindre kända konstnärer. Här finns allt ifrån akvareller, blyerts- och/eller pennteckningar, kritteckningar, oljemålningar med mera. Det finns många landskapsteckningar och mariner, liksom karikatyrer, detaljritningar från arkitektur, historiska motiv samt porträtt.

Här är ett vackert exempel på en akvarell av Robert Vilhelm Ekman. I bildens främre del syns en vallgosse iklädd blå luva och väst och blå strumpor med röda tofsar. Han står på en stor sten och blåser i ett horn. I typiskt akvarellmanér har Ekman här lyckats få fram ett skirt, men nästan brinnande ljus i bakgrundens blånande berg och ljust rosa himmel.

En vallgosse står på en stor sten och blåser i ett horn. Bakom honom syns hans getter och i fonden ett skogslandsakp

Vallgossen. Akvarell av Robert Vilhelm Ekman. Signum: KoB Kempe 154 (1:94)

Bruno Liljefors rävfamilj får representera teckningar gjorda i blyerts. Liljefors är känd för sina djurteckningar och även här har han lyckats göra rävarna levande genom att skapa rörelse och riktning i bilden via rävhonan, som tycks smyga sig fram i det höga gräset med fokus på sjön och de flygande änderna i bildens övre, högra del.

En räv, omgiven av fem valpar, tittar efter flygande änder

Rävfamilj. Blyertsteckning av Bruno Liljefors. Signum: KoB Kempe 329 (2:64)

Slutligen får Alexander Clemens Wetterlings karikatyr "Kants byxor" exemplifiera de humoristiska bilder som finns i samlingen.

Kant försöker dra på sig sina byxor, sittande i en stol i sitt bibliotek. Två tjänare står bredvid och ger goda råd.

Kants byxor eller tid och rum. Penna och akvarell av Alexander Clemens Wetterling. Signum: KoB Kempe 538 (3:80)

I år är det tio år sedan teckningssamlingen donerades till KB och mycket har hänt, men det kommer troligen att dröja ytterligare fem år innan katalogiseringen och digitiseringen blir klar. När arbetet med denna typ av samling sker parallellt med övriga arbetsuppgifter på biblioteket innebär det att omhändertagandet måste ske stegvis.

Samlingens 10-årsjubileum firar vi dock genom att göra de redan digitiserade teckningarna tillgängliga för alla via Libris under 2022.