Se villebrådet i sin prakt! Lycka till på skottårsjakt!

Den 29 februari infaller skottdagen. Enligt äldre europeisk tradition är det tillåtet för kvinnor att fria till ungkarlar under hela skottåret. På 1920-talet kanske någon hågad mö gjorde det med hjälp av Annie Bergmans skottårskort? "Giv akt små gossar! Giv akt! Nu gå små flickor på skottårsjakt!"

Fyra humoristiska motiv föreställande kvinnor som jagar män att gifta sig med.

Fyra av sammanlagt tolv skottårskort (KoB Vy. Konstn. Bergman, Annie)

Konstnär och grafiker med en fabulerande ådra

Annie Bergman (1889–1987) var flitigt anlitad som illustratör i böcker, dagspress och veckotidningar. Hon uppmärksammades särskilt för sina karikatyrer, som vi har många handritade prov på i KB:s bildsamling. Hon illustrerade även förlagor till åtskilliga jul- och hälsningskort. Många av dessa gavs ut på de stora svenska kortförlagen, men hon producerade även handtryckta kort i sin egen ”kortfabrik”.

Efter Annie Bergmans död skänktes en samling med 85 skisser, teckningar och akvareller Länk till annan webbplats. till KB av hennes dödsbo. I samma gåva ingick 104 jul-, nyårs-, påsk- och morsdagskort Länk till annan webbplats. utgivna efter Annie Bergmans teckningar av Axel Eliassons konstförlag 1906–37. Med korten följde ett handskrivet kort daterat 1982, där Annie Bergman själv anger att de ska överlämnas till KB efter hennes död ”enligt råd av vykortssamlaren Staffan Heggestad som tagit kontakt med mig just med anledning av dessa kort”.

Meddelande skrivet i bläck på vitt papper undertecknat av Annie Bergman

Annie Bergmans egna ord om kortsamlingen som "efter mig odelad överlämnas till Kungl. Biblioteket"

I ett separat kuvert ligger en bunt med tolv skottårskort. Enligt en påskrift på kuvertet kan de, med ett frågetecken, dateras till 1924, 1928 och 1932. Annie Bergman var känd för sin "fabulerande ådra", och tack vare ytterligare en påskrift i hennes egen hand vet vi att det är hon själv som står bakom de humoristiska texterna.

Kuvert från Postgirokontoret med handskrivna noteringar av Annie Bergman

Annie Bergmans egen datering i blyerts: "Skottårskort 24, 28, 32?"

Skottdagen läggs till eftersom ett år egentligen inte innehåller 365, utan 365,25 dagar. Genom att var fjärde år öka årets längd med en extra dag kan kalendern hållas någorlunda i fas med årstiderna. Ordet skott betyder "något som skjutits in".

Skjutglada kvinnor och motsträviga män

På skottårskorten ser vi många variationer på temat kvinnor som jagar mer eller mindre motsträviga män. Kvinnorna är beväpnade med pilbågar, blommor, kanoner – och en skottkärra. 

En ung kvinna i 1920-talskläder spänner en pilbåge
En kvinna betraktar en man på avstånd genom en pincené, i den anda handen håller hon en blomsterkvist

En av männen är dock själv beväpnad och redo att ge skottårsmön korgen, i bokstavlig bemärkelse:

”Du skottårsmö försök att sikta blott! Jag rustad står mot dina lömska skott. Likt riddaren uti sin fasta borg jag har ett bröstvärn ock – bakom en korg!”

Tecknad bild av en man som håller en flätat korg framför hjärtat.

Vi vet inte hur och i vilken utsträckning dessa kort användes, men kanske kan de inspirera någon dagen till ära? Så akta dig ”Du gamle Ungersven, gå ej så lugn och trygg! På Skottda’n lura faror bak din rygg!”