Dekorerade papper

Konstfullt mönstrade överdragspapper från N. Bernhard Anderssons bokbinderi.

Bokbindaren N. Bernhard Andersson (1858-1924) bedrev sin verksamhet i eget bokbinderi mellan åren 1888-1917. Därefter införlivades det med Nordiska Kompaniets, NK, bokbinderi. Efter Bernhard Anderssons död leddes produktionen av Karl Andersson.


Ett förvärv med mervärde

På 1960-talet började NK avveckla sina producerande verkstäder och lade ned firman 1963. KB kunde då förvärva Bernhard Anderssons bokbinderi. Bokbinderiets förgyllningsstämplar var en viktig del av köpet och finns nu i KB:s stämpelsamling. Med förvärvet följde även några av de anställda, med förgyllaren Werner Johnsson i spetsen. Han avtackades 1969 för ett trofast förgyllningsarbete och blev därmed KB:s sist anställda förgyllare.

Bokbinderiets provband och material utgör nu Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper Länk till annan webbplats.. Samlingen innehåller prov på de dekorerade papper som användes vid produktionen av bokband.


Marmorering på pärmar och försätts

Här presenteras ett urval papper från Bernhard Anderssons bokbinderi. De är handgjorda och bär spår av marmoreringsprocessen genom färgstänk och tumavtryck. Papprena är tillverkade i olika tekniker och mäter cirka 650 x 500 millimeter. I klassisk karmarmorering formas mönstret med färger på en trögflytande grund som pappret sedan doppas i. I klistermarmorering skapas mönstret i färg direkt på pappret. Dekorerade papper har köpts in och använts som pärmöverdrag på bokband, ofta med rygg och hörn i skinn eller klot, men även som försättsblad innanför bokpärmarna. I samlingen Hedbergs bokbinderi, samtida med Bernhard Andersson, ges prov på ännu fler sätt att använda marmorering som dekorationsteknik.


Mönstren visar en stor variation av färger och former. Från dova jordfärger som gult och brunt till lysande rött och grönt. Från strama linjer på längden och bredden till närmast psykedeliska mönster. Somliga mönster påminner om sten eller bergarter, andra om bakterietillväxt i mikroskopisk förstoring. Ibland har papprena metalliska inslag som guldskimmer.

Beskrivning
Marmorerat papper i gula toner med inslag av guld.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med rinnande färger i brunt och grått.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper i marmoreringsteknik i blått, rött och gult.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper i gult dekorerat med penseldrag och stänk.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i fria former av blått, grönt, lila och rosa.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i många färger.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper i marmoreringsteknik i blåa toner.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i grönt, lila och rosa.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i grönt med inslag av rött och guld.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i röda toner med inslag av guld.
Foto
KB/Lina Löfström Baker
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i rött, grått och orange.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i virvlar i många färger.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i blåa toner.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i orangea toner.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i grönt och svart.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i gula toner.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i grönt med turkosa inslag.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i röda toner med inslag av grönt.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik med vågmönster i gult och blått.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i rött.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i grönt.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i många färger.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i grönt med inslag av rött och blått.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i gult med inslag av rött, blått och grönt.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i rött.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i gult och grönt.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i blått och gult.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i rosa och blått.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med klistermarmoreringsteknik med ränder i blått.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med penseldrag i rosa och svart.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med klistermarmoreringsteknik i grönt.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i blått och svart.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med marmoreringsteknik i rött och gult.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
Beskrivning
Papper dekorerat med penseldrag i rött och brunt.
Foto
Lina Löfström Baker / KB
År
1888-1963
Hitta i KB:s samlingar
Bernhard Anderssons samling av bokband och dekorerade papper i Arken
Läs mer om våra särskilda boksamlingar
KOLLEKTIONEN