Kartbok med allegoriska bilder

Meterlånga pipor, nakna blomsterplockare och glasögonprydda vargar. Fantasin känner inga gränser i illustrationerna till den drygt 200 år gamla atlasen.

Roggebiblioteket i Strängnäs blev en del av KB 1968 och rymmer samlingarna från Strängnäs stifts- och läroverksbibliotek. I biblioteket finns, bland mycket annat, en samling tryckta och handritade kartor med allegoriska framställningar av länder, städer och landskap.


Bilderna har målats med akvarellfärg på kartornas baksidor. De ambitiösa illustrationerna har ofta inslag av grovkornig humor som inte alltid är uppenbar för den nutida betraktaren. Vi vet inte vem konstnären är, men troligen har bilderna tillkommit omkring år 1800.

 

Varifrån kommer boken?

Enligt en notis på pärmens insida skänktes kartboken till skolan i Strängnäs 1869 av Axel David Schmiedte (1815–1880). Schmiedte tillhörde en välkänd bryggarfamilj i Stockholm, med ursprung från Nyland.


Läs mer om Roggebiblioteket här.

Följ gärna Roggebiblioteket på Instagram. Länk till annan webbplats.

Beskrivning
Stormningen av Bastiljen 1789. Till vänster står på latin Gens immansueta et fera, ”ett rått och vilt folk.”
Foto
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Ett dryckeslag med piprökande män och kvinnor. Några tulpaner har konstnären också fått med.
Foto
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Här anspelar konstnären på Stockholms blodbad 1520: 1520 gick det an, at vara Konung och Tyrann. 1521, miste Christian alt sitt vett. Notera räven som smyger omkring uppe på taket! Är det den danske kungen som tittar fram bakom fängelsegallret?På högerbladet avbildas Gustaf II Adolf och Kristian IV. Scenen och repliken är hämtad från den lilla skriften Tidens falska politik (1790) av den politiske äventyraren och spionen Carl Johan Ingman Manderfeldt. ”Broder, anfall mig icke på Ryggen, afbida den tiden, då jag kan möta Dig i fält, och vi skola strida som redelige Riddersmän. Broder, här har Du min hand, jag lofvar Dig fred, och håller redeligen mitt löfte. Se här ett Konga Förbund, som blef afslutat och fast, mera säkert än wåra Hofs ewighets Tractater.”
Foto
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Ett soldatläger. Högst upp på vänstra bladet ser vi ett citat från den romerske talaren Marcus Tullius Cicero: Virtus rei militaris praestat ceteris omnibus, ”Krigaräran överträffar alla andra dygder.” Nedanför har konstnären ritat en stor mansfigur som på sitt svärd bär inskriptionen C[arl] XII. I nedre högra hörnet syns några intressanta personer: en trashank med kryckor, ett barn med väska på ryggen och en kvinna som drar upp kjolen. I handen kramar hon ett droppande ägg. Under bilden står på tyska: Aha mutter! wie ging es mit das eÿ? ”Aha, mor! Hur gick det med ägget?”
Foto
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Lyckat fiske i hamnen. Kanske är det en stiliserad bild av Skansen Lejonet vi ser till vänster i bilden?
Foto
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Hästskon på golvet är en viktig ledtråd här. Den huvudlöse mannen föreställer Johan Henrik Hästesko, svensk militär och medlem av Anjalaförbundet, en sammansvärjning mot Gustaf III under kriget mot Ryssland. Mannen intill den huvudlöse är Gustaf III. Intill kungen och Hästesko står ett citat från Cicero: petulans et improbus scurra, ”en oförskämd och skamlös drummel”. Hästesko avrättades i Stockholm 1790. På byggnaden kan vi läsa orden Theatrum horroris, ”skräckens teater”.
Foto
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Bilden åsyftar händelser i Polen under 1700-talet, när landet delades upp tre gånger under påtryckningar av de omgivande stormakterna. Vid den tredje delningen 1795 upphörde Polen som självständig stat och Stanisław II Poniatowski (1732–1798) blev därmed landets siste kung. Längst ned läser vi på versen Att han skulle blottas fram och bak, si det är alt i grannars smak. Intill står på latin: Tres faciunt collegium. Nunc habeunt totum Regium sine rex 1796 – ”Tre utgör ett sällskap. Nu har de hela riket utan kung. 1796.” Kungens dödsår 1798 ses i fonden. På fanan läser vi Nescis, quid femina possit – ”Du anar inte vad en kvinna är kapabel till”. Möjligen syftar detta på den ryska kejsarinnan Katarina II, som Stanisław Poniatowski hade en kärleksaffär med och som en gång hjälpt honom till makten.
Foto
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Sprickorna i marken och årtalet 1753 längst ned på bilden visar att konstnären väl kände till den stora jordbävningen i Lissabon (även om det korrekta årtalet för händelsen är 1755). På byggnaden till vänster står på latin Promontorium Lisboae, ”Lissabons udde”. Troligen syftar detta på Kap Roca, den västligaste punkten på det europeiska fastlandet, som kallades promontorium magnum av romarna och är belägen en bit väster om Lissabon.I blickfånget finns två figurer, en man och en kvinna. Mannen bär på kungadömet Navarras vapensköld. Längst ned till vänster står på latin Quod in te habes, hoc quaeris in altero. ”Det du har i dig själv, söker du i en annan.”På vänstra sidan ser vi en symbolisk framställning av de fyra årstiderna.
Foto
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
Beskrivning
Den här groteska bilden anspelar på det så kallade Teaterkriget 1788–89, ett kortvarigt krig mellan Sverige och Danmark. I augusti 1789 anföll en dansk styrka (till stor del bestående av norrmän) Bohuslän. Längst ned på högra sidan läser vi versen: Han smög md list sig in, ned från de Norrske Fiällar / men wardt igenom en Surprise / af Bohus Kneckten med en F[i]s / Bortblåst, tillika med dess andre lömske Sällar. 1789.
Foto
KB
År
Cirka 1800
Hitta i KB:s samlingar
Boken i Libris
Bildrättigheter
Bilden är helt fri att använda
KOLLEKTIONEN