Programse­rie om herr­gårds­bib­li­o­tek del 4

Under våren arrangerar KB:s vänförening Biblis, i samarbete med Riddarhuset, en programserie i KB:s hörsal. Temat är "Kunskapens makt och maktens kunskap: Svenska herrgårdsbibliotek som kulturarv förr och nu".

Pampig gård sedd ovanifrån

Bokcirkulation och att förvalta ett kulturarv

Boksamlingar är kulturarv både i sig själva och genom deras ingående beståndsdelar. En samling kan bestå av ordinära böcker som får ett värde genom sitt sammanhang, men verkligt rara böcker kan också devalveras när de placeras jämte andra ovanliga dyrgripar.

På landets herrgårdar förvaras många privatägda bibliotek. Hur skall de förvaltas på kort och på lång sikt? Hur skall deras värde bedömas – för deras ägare, för forskningen och ekonomiskt? Vad betyder de för de offentliga biblioteken?

I detta samtal diskuterar forskare, bibliotekarier och handlare av antikvariska böcker hur gamla boksamlingar skall värderas och förvaltas.

Panelsamtal lett av Jonas Nordin, professor vid Lunds universitet, med Mats Petersson och Mats Rehnström, antikvariatsbokhandlare, Lars Burman, professor, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, och Greger Bergvall, bibliotekarie vid Kungliga biblioteket

Fler program i serien:


27 februari kl. 17.30–18.30

Rosenhaneska biblioteket vid Vitterhetsakademiens bibliotek
Henning Hansen, fil. dr, bokhistoriker och bibliotekarie vid Vitterhetsakademiens bibliotek

Läskultur och politik bland kvinnorna på Löfstad slott 1750–1850
Johanna Vernquist, fil. dr vid Linköpings universitet

12 mars kl. 17.30–18.30

Wiveka Trolles bibliotek på Trolleholms Slott – ett verktyg i livets tjänst
Anita Ankarcrona, fil. dr och bokhistoriker, samtalar med greve Gustaf Trolle-Bonde

9 april kl. 17.30–18.30

Om litterära krigsbyten i privatsamlares bibliotek. Exemplet Rålamb på Länna gård
Peter Sjökvist, docent, bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek

Det utvalda biblioteket. Idealbibliotek i 1700-talets herrgårdskultur
Tim Berndtsson, fil. dr vid Uppsala universitet

16 april kl. 17.30–18.30

Bokcirkulation och att förvalta ett kulturarv
Panelsamtal lett av Jonas Nordin, professor vid Lunds universitet med Mats Petersson och Mats Rehnström, antikvariatsbokhandlare, Lars Burman, professor, överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, och Greger Bergvall, bibliotekarie vid Kungliga biblioteket

23 april kl. 17.30–18.30

Hedvig Ulrica De Geer och hennes böcker. En intellektuell kvinna på Lövstabruk
Carina Burman, författare och docent vid Uppsala universitet

Kvinnor och boksamlande i svenskt 1700-tal. Exemplen F. M. Janiçon och Maria Anna Warmholtz
Ann Öhrberg, professor em. vid Uppsala universitet