Introduktion för studenter

I början av varje termin erbjuder vi studenter en introduktion till KB:s verksamhet och samlingar.

Besökare på KB sitter i stora läsesalen och studerar. Fotad i fågelperspektiv. Foto: Per & Per Fotograf AB

Introduktionen är avsedd för studenter som behöver lära sig att hitta källmaterial till projekt och uppsatser. Utöver en allmän introduktion till KB erbjuder vi möjligheten att träffa och ställa frågor till representanter för KB:s olika samlingar: böcker, tidskrifter, dagstidningar, film, tv, radio, musik, handskrifter, personarkiv, kartor, bilder, fotografier, vardagstryck och affischer.

Den allmänna introduktionen hålls på svenska vid två tillfällen i KB:s hörsal i Humlegården:

  • 18 september kl. 10.00
  • 2 oktober kl. 10.00

Anmäl dig via formuläret nedan. Antalet platser är begränsat.

Anmälan studentintroduktionÖnskat datum
Önskat datum


TIPS: Studentintroduktion hos Riksarkivet