Forskning pågår

KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom källmaterial och effektiv infrastruktur skapar vi förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. En viktig funktion är vårt kraftfulla KB-labb för datadriven forskning.

KB deltar gärna i forskningsprojekt som bidrar till metodutveckling och till att våra samlingar blir digitaliserade. Samlingarna omfattar flera miljoner digitala objekt i olika format: bilder, texter, ljud och rörlig media. Med hjälp av vårt laboratorium för datadriven forskning, KB-labb, blir materialet tillgängligt för forskare i strukturerad kvantitativ form.

Pilotstudie om federativt tränade språkmodeller

KB-labb startar en pilotstudie i samarbete med Scaleout Systems och AI Sweden. Ett av målen är att göra KB:s forskningsdata användbar för fler och bidra till bättre verktyg för textanalys.

Nytt inom forskning

Kontakt