Forskning pågår

KB har i uppdrag att främja den svenska forskningens kvalitet. Genom källmaterial och effektiv infrastruktur skapar vi förutsättningar för forskarsamhällets utveckling. En viktig funktion är vårt kraftfulla KB-labb för datadriven forskning.

KB deltar gärna i forskningsprojekt som bidrar till metodutveckling och till att våra samlingar blir digitaliserade. Samlingarna omfattar flera miljoner digitala objekt i olika format: bilder, texter, ljud och rörlig media. Med hjälp av vårt laboratorium för datadriven forskning, KB-labb, blir materialet tillgängligt för forskare i strukturerad kvantitativ form.

Samarbeta med KB

Vill du samarbeta med KB i ditt forskningsprojekt? Vi erbjuder källmaterial, data och kompetens. Främst tar KB emot förfrågningar om projekt som bidrar till att våra samlingar digitaliseras. Projekt av större strategisk betydelse är särskilt intressanta.

Nytt inom forskning

Kontakt