fullskärmsbild

Presidentbesök på KB

I dag besökte Lettlands president, Egils Levits, Kungliga biblioteket.

Lettlands president och riksbibliotekarie Karin Grönwall i en bibliotekssal med bokhyllor och arbetsplatser.

Foto: Jann Lipka

Riksbibliotekarie Karin Grönvall tog emot på trappan, och därefter fick presidenten och hans delegation en visning av valda delar ur KB:s samlingar. Forskningsbibliotekarie Janis Kreslins presenterade material från lettiska exilförfattares verk från krigsslutet och efterkrigstiden.

President Levits besök sker med anledning av att det är 100 år sedan Sverige och Lettland upprättade diplomatiska förbindelser, och 30 år sedan de kunde återupprättas. Förutom KB har han bland annat besökt Riksdagen, Uppsala universitet och Riksarkivet samt varit på audiens hos kungen.