fullskärmsbild

Tillsatta tjänster

Här hittar du tillsatta tjänster på Kungliga biblioteket.

Överklagan

En tillsättning kan överklagas inom tre veckor från och med det datum som anställningen publicerats här. Överklagan skickas som e-post till kb@kb.se eller via brev till Kungliga biblioteket, Box 5039, 102 41 Stockholm.

Det är viktigt att det framgår vilket beslut som överklagas. Därför ska beslutets diarienummer också anges. Det ska även framgå vilken ändring av beslutet du vill ha och skälen till detta. Överklagan vidarebefordras sedan till Statens överklagandenämnd för prövning.

28 januari 2022
Diarienummer KB 2021-839
13 januari 2022
Diarienummer KB 2021-892
Föregående Nästa