Leveransmetoder och teknisk information

Här beskrivs olika leveransmetoder för e-plikt. För olika typer av material passar olika metoder och det går bra att kombinera dem. Här hittar du dessutom tekniska specifikationer för metadata.

Webbuppladdning

Lämpligt för: Leverantörer som inte ska leverera så mycket material eller som inte har möjlighet till teknisk anpassning.

Fördelar: Enkelt att komma igång.
Nackdelar: Kräver manuellt arbete med att ladda upp filer vid varje leverans.

Teknisk information för webbuppladdning

Webbuppladdning sker via KB:s tjänst för e-plikt. Det finns inte någon metadataspecifikation att följa för denna leveransmetod. Istället skrivs metadata om publikationen in direkt i formuläret vid leverans. De uppgifter som måste lämnas är titel, publiceringsdatum och en unik länk till publikationen. Om leverantören önskar kan ytterligare metadata lämnas.

Gå till KB:s tjänst för webbuppladdning Länk till annan webbplats..

RSS

Lämpligt för: Leverantörer som redan använder RSS och publicerar många och små publikationer i ett flöde.

Fördelar: Automatiskt flöde.
Nackdelar: Förutsätter implementation av KB:s RSS-specifikation.

Teknisk information för RSS

RSS-specifikationerna på svenska och engelska har uppdaterats till version 2.3. Ändringarna framgår under Ändringshistorik i början av respektive specifikation.

Updated metadata specification for RSS feeds. The changes are described under the heading Change history.

Metadataspecifikation för RSS-leveranser:

Exempel:

XML-scheman för validering av RSS-leveranser:

FTP

Lämpligt för: Leverantörer som publicerar många och små publikationer i ett flöde eller har stora filer.

Fördelar: Automatiserbart flöde, möjligt att leverera stora filer.
Nackdelar: Kräver en lösning hos er som kan paketera och skicka upp filer och metadata till KB utifrån fastslagna specifikationer.

Teknisk information för FTP

Specifikationerna för FGS-PUBL och MODS enligt FGS-PUBL har uppdaterats till version 1.2.

Metadataspecifikationer för FTP-leveranser

Exempel

XML-scheman för validering av FTP-leveranser

Kompletterande information om paketstruktur

För varje paket skapar ni först en katalog på FTP-servern (kallas nedan ”paketets katalog”) med samma namn som värdet i dataelementet IDENTITET i metadatafilen. IDENTITET beskrivs i Förvaltningsgemensam specifikation för enstaka publikationer (FGS-PUBL) Pdf, 469 kB.

Varje enskilt paket ska bestå av följande filer för att kunna bearbetas av KB:s inleverans-system:

  • En eller flera filer som utgör resursen (till exempel en artikeltext och tillhörande bilder eller filmer)
  • Metadatafilen ”sip.xml”

Dessa filer kan antingen laddas upp till paketets katalog var och en för sig – eller packas ihop i en tar-fil – som laddas upp. (Ge i så fall tar-filen samma namn som paketets katalog, följt av ”.tar”.)

När alla filer för paketet är uppladdade till paketets katalog ska slutligen en tom fil laddas upp, med namnet ”done.txt”. Den signalerar att uppladdning är klar och initierar bearbetning av leveransen.

Alternativ: Filerna som utgör resursen kan organiseras i en struktur med underkataloger, så länge det återspeglas i dataelementet FILNAMN i metadatafilen. Detta gäller alltså bara första punkten ovan – metadatafilen ”sip.xml” ska alltid ligga på översta katalognivån (i paketets katalog eller i tar-filen).

Fysisk databärare (USB)

Lämpligt för: Leverantörer som inte har möjlighet till teknisk anpassning och som inte vill använda webbuppladdning.

Fördelar: Kräver inte teknisk lösning.
Nackdelar: Kräver manuellt arbete och är tidskrävande. Kostsamt med USB-minnen.

Teknisk information för fysisk databärare

Specifikationen nedan beskriver vilken information som ska bifogas leveransen. Observera att endast de gula fälten är obligatoriska. De övriga gäller rekommenderad eller önskvärd information.

Kontakta oss

I vårt forum kan du ställa egna frågor om e-plikt eller läsa vad andra har skrivit: Forum för e-plikt Länk till annan webbplats.

Frågor på e-post besvaras varje vardag.
E-post: e-plikt@kb.se

e-plikt

Jag är redo att leverera

Det första steget är att registrera dig i KB:s tjänst för e-plikt. Efter att vi tittat på din ansökan och du har blivit godkänd, e-postar vi uppgifter för inloggning. Nu kan du påbörja leveransen.

Till registrering för e-plikt
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?