Ett barn är fött – möt KB:s barn­mors­kor

Kan en gammal bok om barnafödande konkurrera med dagens gravidforum på nätet? Jo, redan på 1700-talet kunde de väntande föräldrarna botanisera bland frågor och svar från gudfruktiga jordegummor.

Kapseletikett Medicin. Foto: KB

Det finns gott om barnmorskor i KB:s boksamlingar. I de äldre boksamlingarna hittar vi dem inom ämnesfacket Gynekologi och obstetrik. Följ med barnmorskorna på en 300-årig resa – från Guds belöning till dyrtidstillägg och från konstiga handgrepp till bäckengungning.

Barnmorskor arbetar med preventivmedels-, sexual- och abortrådgivning samt med mödrahälsovård och förlossningsvård. De träffar ungdomar och vuxna, kvinnor och män.
Hoorn, The twenne gudfruchtige, 1715. Foto: KB

Barnmorskans kompetens och erfarenhet summerad av två jordegummor. 1715.

Frågor och svar anno 1715

Vår första anhalt är en 300 år gammal bok av Johan von Hoorn. Han berättar om två gudfruktiga jordegummor med stor kompetens på området:

"The twenne gudfruchtige, i sitt kall trogne, och therföre af Gudi wäl belönte jordegummor Siphra och Pua. Hwilka, vthi enfaldiga frågor och swar en lärgirig barnmorska troligen vnderwisa: hur hon en, af Gudi, medh lifsfrucht wälsignadt : qwinna, vthi naturlig förlosning, rätt bijstå; the swåra händelser med förstånd i tijd förekomma; och när sådant är försummat, henne sedan med konstige handgrep utur nöden och lifsfahran hielpa skal och kan."

Boken har allmogen som målgrupp: "wälment vthi möjeligaste korthet författat".

Alm, plansch kvinnligt könsorgan, 1814,.Foto: KB

Kvinnligt reproduktionsorgan – plansch att vika ut och begrunda. 1814.

Grafisk utvikning från 1814

Hundra år efter Hoorns frågor och svar, bjuder Jacob Alm på en anatomisk utvikning av de kvinnliga reproduktionsorganen i en handbok för barnmorskor. Säkert var det uppskattat och en god hjälp att få illustrationer som komplement till de skriftliga anvisningarna.

HJELPREDA Till Förlossningstidens bestämmande på 280de dagen efter sista Reningens början.

Graviditetssnurra från 1822

Barnmorskans graviditetssnurra är ingen ny uppfinning. Pehr Gustaf Cederschiöld visar i ännu en handbok för barnmorskor hur man räknar ut förlossningstiden.

Den som blir gravid efter att ha upplevt Reningens (menstruationens) första dag den 26 december bör föda omkring den 1 oktober kommande år.

Boken är illustrerad med tre kopparstick.

Cederschjöld graviditetssnurra, 1822. Foto: KB

När kommer barnet? Graviditetssnurra från 1822.

Barnmorskornas sociala och ekonomiska ställning 1914

Guds belöning må ha varit nog för jordegummorna Siphra och Pua i 1700-talets början, men 200 år senare vill barnmorskorna ha betalt i reda pengar. I Frans Berglunds skrift redogörs för Dr Harald Sörmans skrifvelse rörande dyrtidstillägg åt barnmorskorna i Malmöhus län och dr H.Forssmans skrifvelse till pressen och till kommunalordförandena i Vesterbottens län.

Naturlig förlossning med bäckengungning och bäckensvängning 1950

Kan man tänka sig något mer naturligt än en förlossning?

Helen Heardman kommer för säkerhets skull med tips till barnmorskor, sjukgymnaster och blivande föräldrar – med bäckengungning och bäckensvängning blir förloppet garanterat naturligt!

Heardman, Naturlig förlossning, 1950. Foto: KB

En bebis – resultatet av en "naturlig förlossning". 1950.