fullskärmsbild

Save the date - Träffpunkt biblioteksplaner

Träffpunkt biblioteksplaner är ett tillfälle att träffas och samtala om biblioteksplanerna. Även den här gången gör vi det digitalt.

Vi lever fortfarande i en pandemi och enligt mottot ”vi ställer om”. Höstens Träffpunkt biblioteksplaner sker därför i form av en webbsändning.

Programmet publiceras någon gång efter sommaren.

Konferensen riktar sig till företrädare för de biblioteks­organisationer som omfattas av 17 § och 18 § i bibliotekslagen. Målet med konferensen är stärka kommunernas, regionernas och Kungliga bibliotekets arbete utifrån 18 §.