fullskärmsbild

Aktu­ellt från Swepub: juni 2022

En sammanställning av de senaste nyheterna kring Swepub.

Swepub release 1.8

Den senaste versionen av Swepub lanserades den 19 maj 2022.

Releasen innehöll följande:

  • effektivisering av datahämtning och datahantering,
  • förbättrad dubbletthantering,
  • implementering av den uppdaterade Svenska listan från Vetenskapsrådet,
  • återkoppling av berikningar med information om öppen tillgång till de organisationer som levererar data till Swepub,
  • avlägsnande av ogiltiga ORCID-ID:n från utgående data eftersom dessa kan bestå av personuppgifter såsom e-postadresser och lösenord,
  • förbättringar i Bibliometri-gränssnittet och –API:et.

Läs fullständig versionsinformation.

Nästa Swepub release

Swepubs version 1.9 är preliminärt planerad att produktionssättas torsdag den 27 oktober. Releasen är planerad att innehålla ytterligare berikningar med metadata från externa datakällor.

Se Swepub Roadmap för planerad utveckling.

Möte i Swepub utvecklingsråd och Swepubs referensgrupp

Swepub utvecklingsråd möttes den 2 juni och Swepubs referensgrupp den 9 juni. Båda grupper fick en lägesrapport från Swepub. Universitetskanslersämbetet (UKÄ) presenterade planerna för översyn av Standard för svensk indelning av forskningsämnen och förhandsvisning av statistik om forskningspublikationer, akademiska avhandlingar samt publiceringsspråk i årsrapporten 2022 Länk till annan webbplats.. Vetenskapsrådet (VR) presentation om uppdatering av Svenska listan Länk till annan webbplats..

Utöver presentationerna från KB/Swepub, UKÄ och VR fick utvecklingsrådet ta del av ett utkast på en överenskommelse mellan KB och de organisationer som levererar data till Swepub. Utkastet bygger på vedertagen praxis med syfte att tydliggöra parternas ansvarsfördelning. Utvecklingsrådets synpunkter på överenskommelsen tas med i vidare bearbetning av utkastet.

Referensgruppen fick i sin tur komma med input till vidareutvecklingen av Swepub. Önskemålen gällde organisationsspecifika ID:n för upphovspersoner och organisationer, utgivningsår, dataleveranser till Swepub i olika format och utveckling av söktjänsten.

Swepub-träff

Den 9 maj hölls Swepub-träff med tema sakkunniggranskning där runt 25 deltagare från organisationer som levererar data till Swepub deltog i. I diskussionen kom upp att de flesta som arbetar med kvalitetssäkringen i lokala publikationssystem litar sig på forskarnas bedömning och granskar innehållsmärkning mer aktivt endast i vissa specifika fall, till exempel utifrån outputtypen eller publiceringskanalen. 

Frågan om sakkunniggranskning är starkt kopplad till outputtyper vilket kommer att vara tema för nästa Swepub-träff. Höstterminens första Swepub-träff är preliminärt planerad till den 31 augusti.

Kommande analyser

KB:s statistik om öppen tillgång på uppdrag av utbildningsdepartementet utgår från datadumpen som sammanställs den 5 juli och publiceras i mitten av augusti. UKÄ:s statistik om forskningspublikationer den 20 oktober utgår från datadumpen som sammanställs den 5 oktober.

Kalender

  • Swepub-träff med tema sakkunniggranskning den 31 augusti.
  • Möte i Swepubs referensgrupp den 8 september.
  • Möte i Swepub utvecklingsråd den 16 september.