fullskärmsbild

Lyssnande läsning i fokus på Angelägen forskning

Tisdag 14 juni arrangeras återigen forskarforumet Angelägen forskning. Anna Lundh och Elin Nord kommer att samtala om olika perspektiv på lyssnande läsning. Samtalet sänds via Digiteket.

Lyssnande läsning ligger i tiden. Många läser idag ljudböcker av olika anledningar. Talböcker och andra inlästa böcker vidgar tillgången till litteratur för personer som inte kan ta del av svartskrift. Men vilka förutsättningar och behov har de som läser i tillgängligt format?

Under detta tillfälle med Angelägen forskning kommer Anna Lundh och Elin Nord lyfta fram olika perspektiv på lyssnande läsning samt hur biblioteken kan arbeta för dem som vill läsa i tillgängliga format.

När: Tisdag 14 juni kl. 9-10 live via Digiteket.se med möjlighet att ställa frågor.

Ingen föranmälan. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.

Angelägen forskning är ett samarrangemang mellan Kungliga biblioteket, Kulturrådet och Myndigheten för tillgängliga medier (MTM). Det är ett forskarforum som presenterar och diskuterar aktuell forskning som en fortbildning för biblioteksmedarbetare. Angelägen forskning är en serie seminarier där du som deltar live har möjlighet att ställa frågor. Inspelningarna är tillgängliga via Digiteket i efterhand.