fullskärmsbild

Uppdrag och mål

KB har omsatt sitt uppdrag från instruktion, regleringsbrev med mera genom att formulera en färdplan.

Färdplanen innehåller KB:s övergripande verksamhetsmål och de aktiviteter och projekt som bedrivs för att nå målen. Den är både grunden för en utveckling av vårt löpande arbete och för hela KB:s förflyttning in i framtiden.

Här finns en kortfattad beskrivning av vad som ingår i KB:s färdplan. För att ta del av hela – ladda ner den från sidans relaterade dokument!

Färdplanens innehåll

 • KB:s verksamhetsmål
 • Löpande verksamhet
 • Förflyttningsområden
 • Gemensamma satsningar
 • Externfinansierade projekt

KB:s verksamhetsmål

 1. Samla in
  KB:s samlingsbyggande utgår från tydliga prioriteringar – vår insamling av medier speglar dagens medielandskap
 2. Beskriva
  KB:s samlingar är beskrivna på ett ändamålsenligt sätt utifrån användarnas behov
 3. Bevara
  KB har en hållbar infrastruktur för bevarande i syfte att säkra den långsiktiga tillgängligheten till samlingarna
 4. Tillhandahålla
  KB:s samlingar är tillgängliga både på och utanför KB via ändamålsenliga tjänster
 5. Bidra till en effektiv forskningsinfrastruktur
  KB bidrar i samverkan till en öppen och effektiv forskningsinfrastruktur
 6. Främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet
  KB arbetar strategiskt i aktiv samverkan med
  det allmänna biblioteksväsendet
 7. Skapa förutsättningar för verksamheten
  KB:s verksamhet är effektiv, hållbar och säker samt har ett högt förtroende från uppdragsgivare och övriga målgrupper

Löpande verksamhet och förflyttningsområden

I färdplanen delas beskrivningen av verksamheten upp i löpande verksamhet och förflyttningsområden.

 • Löpande verksamhet är uppgifter som ingår i vårt grunduppdrag, exempelvis att samla in pliktmaterial, bevara KB:s samlingar, nationell bibliotekssamverkan och att utveckla och underhålla informationssystem.
 • Förflyttningsområdena beskriver hur vi ska förflytta KB:s verksamhet in i framtiden. De rör exempelvis utveckling av metadataflöden, digital transformation av tillhandahållandet, att bidra till omställningen av ett öppet vetenskapligt system samt platsobundet arbete.

Gemensamma satsningar

KB:s gemensamma satsningar fokuserar på digital tillgänglighet och ingår i färdplanens förflyttningsområden.

Det handlar bland annat om kompetensutveckling och förflyttning inom metadataområdet, effektivisering av digitaliseringsprocessen, samt förbättrade förutsättningar att nå ut med KB:s samlingar oberoende av tid och plats.

Externfinansierade projekt

I färdplanen presenteras också de 26 externfinansierade projekt som KB deltar i 2022–2024.

Vi deltar bland annat i forskningsprojekt som bidrar till metodutveckling och till att våra samlingar blir digitaliserade. Några av dessa projekt kan du läsa om på sidan Pågående projekt.

Relaterat innehåll

arbetet på kb

Ett bibliotek – många uppdrag

KB är både ett publikt bibliotek och en myndighet som ska samverka med andra bibliotek. Det gör vi och mycket mer.

Läs om vad vi gör
Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?