Swepubdagen 2023

Fredag 22 september hålls en digital Swepubdag. Det blir en halvdag med fokus på inspiration och utbyte av erfarenheter kring Swepub.

Årets Swepubdag kommer att blicka mot användningen av öppna datakällor. Dagen kommer naturligtvis även att innehålla presentationer om vidareutvecklingen av Swepub, exempel på användning av Swepub och arbetet med kvalitetssäkringen i de lokala publikationsdatabaserna.

Anmälan och program släpps i sommar!

Men notera redan nu den 22 september, kl 9.00 –12.00 i din kalender.

Målgrupp: Alla som hanterar metadata om forskningsresultat, använder eller är intresserade av Swepub: bibliometriker, utredare, registrerare och granskare av data i de lokala publikationsdatabaserna, systemutvecklare samt finansiärer.