Träffpunkt biblioteksplaner

Save the date! Hösten känns långt borta, men boka 8 november, kl 9–12, redan nu för årets Träffpunkt biblioteksplaner.

En biblioteksplan ska alla kommuner ha, men hur används den i praktiken? Den inte bara styr biblioteksverksamheten, utan den kan också kommunicera och legitimera bibliotekets uppdrag.

Välkommen till en digital konferens som tar upp aktuella ämnen som berör biblioteksplanerna! Konferensen ger dig inblick i viktiga frågeställningar och exempel.

Vi tror att konferensen är särskilt intressant för dig som arbetar i kommunal eller regional biblioteksverksamhet, eller är beslutsfattare.

Vad är en biblioteksplan? Vad behöver jag tänka på när jag ska ta fram en biblioteksplan? Hur har andra gjort? På kb.se/biblioteksplaner har vi samlat information och tips!