Hur styrs egentligen biblioteken?

Biblioteken ska vara till för alla, men har också utpekade prioriterade målgrupper. Vad innebär det för den praktiska biblioteksverksamheten när budgeten blir mindre och personalen behöver prioritera?

Välkommen på webbinarium om bibliotekens demokratiska roll i en komplex samtid, en sändning i serien Angelägen forskning. Hanna Carlsson, lektor vid Linnéuniversitetet, samtalar med Nick Jones, verksamhetschef för Konst och bibliotek i Huddinge.

Hur viktiga är bibliotekslagen och biblioteksplanen i arbetet med att bevara det professionella handlingsutrymmet?

Angelägen forskning: Hur styrs egentligen biblioteken?

När? Fredag 24 mars 2023, kl. 9.00–10.00.

Var? Webbinariet direktsänds på digiteket.se/angelagenforskning Länk till annan webbplats..

Det krävs ingen föranmälan.

Hanna Carlsson har forskat om ledning och styrning av bibliotek och ser i sin forskning exempel på hur biblioteket blir en ideologisk spelplan där olika perspektiv på demokrati projiceras, och där tjänstemannarollen och dess roll till politiken utmanas.

Nick Jones har lång erfarenhet av att leda kommunal biblioteksverksamhet i den terräng av lagar, regler och styr- och målkonflikter som är en del av tjänstepersonens vardag.

Tipsa gärna intresserade kollegor om evenemanget!

Om Angelägen forskning

Webbinarieserien Angelägen forskning handlar om aktuell, biblioteksrelaterad forskning och är ett samarrangemang mellan KB, MTM och Kulturrådet – tre myndigheter med ett nationellt ansvar på biblioteksområdet. Webbinarierna fungerar som fortbildning för biblioteksmedarbetare och sänds på digiteket.se/angelagenforskning Länk till annan webbplats..