fullskärmsbild

Hur kan allmänheten bli delaktig i svensk forskning?

Medborgarforskning är tack vare digitaliseringen ett växande fenomen. Även på andra sätt kan avståndet mellan forskning och allmänhet nu minska. Vad betyder detta för forskningens och samhällets utveckling? Hur kan vi bäst förstå och stödja allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen?

Hänglås med open access-logon.

Kungliga biblioteket ska på regeringens uppdrag kartlägga och analysera allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Det handlar om olika typer av samverkan mellan forskningen och det omgivande samhället – exempelvis medborgarforskning, men också andra former av samarbeten där allmänheten på olika sätt ges inflytande i forskningsprocessen.

Kartläggningen ska ske med inriktning på det allmänna biblioteksväsendet, där KB har en samordnade roll. Den är också nära kopplad till KB:s nationella samordningsuppdrag för att införa öppen tillgång till vetenskapliga publikationer.

Riksbibliotekarie Karin Grönvall och Vetenskap & allmänhets utredare Martin Bergman resonerar kring vinster och utmaningar med allmänhetens delaktighet i forskningsprocessen. Andreas Hedberg, handläggare på KB, leder samtalet.

När: Almedalsveckan den 4 juli kl. 16.00-17.00
Plats: Skeppsbron 24, Joda Bar och kök i Visby eller se livesändningen digitalt här: