fullskärmsbild

Save the date - Träffpunkt biblioteksplaner 19 oktober 2022

Är du på gång att skriva en ny biblioteksplan? Arbetar du med att genomföra och följa upp en biblioteksplan? Vill du lyfta frågan på den kommunala dagordningen? Då är den här konferensen till för dig!

Nu är datumet klart för Träffpunkt biblioteksplaner, som KB arrangerar tillsammans med Kulturrådet, MTM och de regionala biblioteksverksamheterna.

  • Datum: den 19 oktober 2022
  • Tid: kl. 9-12

Konferensen kommer återigen att hållas i digitalt format, i Zoom, för att så många som möjligt ska kunna delta.

Program

KB utarbetar under året ett metodstöd för kommuner som arbetar med att ta fram en biblioteksplan. Därför har konferensen denna gång fokus på stöd och metoder för biblioteksplanearbetet.

Målgrupp för konferensen

Målgruppen är du som arbetar med att ta fram och följa upp biblioteksplaner i en kommun. Du kan vara bibliotekschef, eller annan tjänsteman i kommunen, eller ha politiska uppdrag.

Vad är Träffpunkt biblioteksplaner?

Konferensen är en del av KB:s uppdrag att tillsammans med regional och kommunal biblioteksverksamhet följa upp biblioteksplanerna i Sverige. Träffar ordnas två gånger per år, vår och höst.

Läs mer om KB:s arbete med biblioteksplaner på kb.se.