fullskärmsbild

Resursbibliotek för de nationella minoriteterna

Välkommen till en halvdagskonferens om Kungliga bibliotekets uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek.

Bild av nationella minoriteters flaggor.

I december 2020 fick KB i uppdrag att genomföra en satsning på de nationella minoriteternas bibliotek. Under konferensen får vi svar på frågor som: Hur långt har KB kommit i arbetet med att inrätta resursbibliotek för de fem nationella minoriteterna? Hur ser resursbibliotekens uppdrag ut? Vad händer med romernas bibliotek? Vilket stöd kan de kommunala biblioteken få av resursbiblioteken framöver?

Medverkar gör representanter för resursbiblioteken Finlandsinstitutets bibliotek, Judiska biblioteket, Nordkalottbiblioteket och Samernas bibliotek. Medverkar gör också Bagir Kwiek, sakkunnig hos KB inom romani chib och romska frågor. Ansvariga handläggare inom KB håller i programmet.

Datum och tid

Dag: 6 december 2021
Tid: kl. 9:00–11:30
Format: Digitalt via Zoom
Anmälan: Ingen föranmälan krävs
Kostnad: Ingen kostnad

Program

Kl. 9.00 Perspektiv framåt

Oskar Laurin, enhetschef Bibliotekssamverkan, KB

9.15 Kungliga bibliotekets uppdrag

Elisabet Rundqvist, sakkunnig Bibliotekssamverkan, KB

9.40 Romernas bibliotek – en lägesbeskrivning

Bagir Kwiek, sakkunnig Bibliotekssamverkan, KB

9.55 Finlandsinstitutets bibliotek

Eeva Östberg, bibliotekschef

10.20 Judiska biblioteket

Katarina Rohdin, utredare

10.40 Nordkalottbiblioteket

Raisa Leussu, chef för biblioteks- och minoritetsspråksverksamhet

11.00 Samernas bibliotek

Hanna Karolina Schimmer, bibliotekskonsulent

11.20 Avslutning

Anja Dahlstedt, avdelningschef Bibliotekssamverkan och forskningsstöd, KB

Konferensen är intressant för dig som arbetar på folkbibliotek, skolbibliotek, eller regionbibliotek, men också för dig som på andra sätt arbetar med läsning, litteratur och nationella minoriteter.