fullskärmsbild

MIK-jam Agenda 2030

I januari är det dags för MIK-jam på temat Agenda 2030: MIK, kreativitet och hållbarhet. Välkommen!

MIK-jam Agenda 2030: MIK, kreativitet och hållbarhet

MIK-jam är ett skapande event där deltagare med olika bakgrund och kompetenser möts och arbetar tillsammans kring MIK, denna gång med de globala målen som utgångspunkt. Du bidrar med dina idéer och gruppen arbetar tillsammans med inspiratörer som bollplank. Gruppen utformar tillsammans lösningar som gör skillnad, med fokus på fyra aktuella områden:

  • Design för delaktighet på internet
  • Kommunikation för en hållbar värld
  • Öppna data i en hållbar stad
  • Biblioteken i en cirkulär ekonomi

MIK-jam Agenda 2030 är för dig som arbetar på bibliotek, museum, skola, inom hållbar utveckling eller bara är intresserad.

Arrangörer

MIK-jam Agenda 2030 arrangeras av Biblioteksutveckling Sörmland i samarbete med Interaktiva rum och Kungliga biblioteket.

Praktisk information

  • Dag 1: 13 januari 2022, kl. 9-15
  • Dag 2: 20 januari 2022, kl. 9-15
  • Plats: Digitalt på distans.

Anmälan

Anmälan kan göras mellan 18 oktober-12 november 2021.

Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling. Biblioteken är en infrastruktur som i sig kan bidra till målen, men också en verksamhet som kan bidra till ökad kunskap och medvetenhet hos allmänheten om målen.

MIK-jam Agenda 2030 arrangeras av Biblioteksutveckling Sörmland i samarbete med Interaktiva rum och Kungliga biblioteket. Evenemanget är en del uppdraget Kungliga biblioteket gett Biblioteksutveckling Sörmland om att utveckla koncept och testa metoder för hur bibliotek kan arbeta med Agenda 2030.

Uppdraget är en del av det spridningsbidrag KB tillhandahåller för att utveckla regionernas och kommunernas arbete med biblioteksplaner. Syftet är att resultat eller metoder ska få nationell spridning och nå ut till fler.