fullskärmsbild

Slut­kon­fe­rens - Digi­talt först med användaren i fokus

För tre år sedan sjösattes den nationella satsningen Digitalt först med användaren i fokus. Vad har dessa tre år inneburit, hur har satsningen sett ut och vilka resultat har nåtts?

Den 25 februari kl 10.00-12.00 bjuder vi in till en digital slutkonferens, där vi summerar tre år med Digitalt först med användaren i fokus. Hur har det gått och vilka resultat ser vi? Vi reflekterar kring folkbibliotekens förutsättningar att fortsätta utvecklas som nav för digital kompetens och demokratisk infrastruktur.

Program 25 februari 2021

Moderator Anja Dahlstedt, avdelningschef för bibliotekssamverkan och forskningsstöd på Kungliga biblioteket.

Kl 10.00 Välkomna!

  • Riksbibliotekarie Karin Grönvall, KB, inleder dagen
  • Digitalt först med användaren i fokus - Eleonor Grenholm, regional samordnare och Kerstin Olsson, projektledare Digitalt först, refekterar över satsningens innehåll och hur det har gått.

Kl 10:15 Framgångsfaktorer för lärande

  • Kompetenser och verksamheter har utvecklats under Digitalt först med användaren i fokus, men hur skapar man en lärande arbetsplats? Samtal med tre folkbiblioteksföreträdare delar med sig av framgångsfaktorer för lärande - Lotta Ohlsson, Helsingborg, Henrik Thureson, Sigtuna och Jonna Steinrud, Säter.

Kl 10:35 Att lära i vardagen

  • Folkbibliotekens lärande utgår från vardagens erfarenheter - Stina Bäckström, forskare vid Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola, reflekterar kring detta.

Kl 11:00 Digiteket - nu och framåt

  • Digitekets redaktion berättar om arbetet
  • Regionalt perspektiv på Digiteket – Oskar Laurin, Regionbibliotek Stockholm, reflekterar kring Digiteket som ett regionalt arbetsverktyg. Vilka är möjligheterna och utmaningarna?
  • Digiteket framåt - samtal med Nanna Ekman, Biblioteken i Malmö och Kerstin Olsson, projektledare, Digitalt först.

Kl 11:20 Hur kan vi samverka?

  • En framgångsfaktor i Digitalt först med användaren i fokus är samverkan mellan bibliotek på kommunal, regional och nationell nivå. Hur skapar vi förutsättningar för att fortsätta arbeta tillsammans där våra respektive uppdrag står i fokus? - Kerstin Olsson leder ett samtal med Susanne Hägglund, Härnösand, Maria Törnfeldt, Dalarna, och riksbibliotekarie Karin Grönvall.

Kl 11:40 Reflektioner inför framtiden

  • Anja Dahlstedt samtalar med riksbibliotekarie Karin Grönvall och Ulf Dernevik, kulturministerns med politisk sakkunnige. Överlämning av slutredovisningen av Digitalt först med användaren i fokus.

Konferensen riktar sig till dig som jobbar med regional biblioteksverksamhet och på folkbibliotek, men även till dig som är politiker eller tjänsteman.

Webinariet spelas in och kommer finnas tillgängligt i efterhand.

Logga för Digitalt först med användaren i fokus.

Under 2018-2020 har KB tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna haft ett regeringsuppdrag om att utveckla folkbiblioteksmedarbetarnas digitala kompetenser. Målet är att folkbiblioteken ska vara väl rustade för att utveckla allmänhetens förmåga att delta i ett demokratiskt digitaliserat samhälle.

KOMMANDE EVENEMANG
  • Inga evenemang är inplanerade just nu
Se alla evenemang