fullskärmsbild

Om bibli­o­teks­sta­tisti­ken

Biblioteksstatistiken är en del av Sveriges officiella statistik. KB samlar varje år in denna på uppdrag av regeringen. Statistiken gäller föregående kalenderår.

Närmare 2300 biblioteksorganisationer ingår i den officiella biblioteksstatistiken. Gemensamt för dessa är att de:

 • är helt eller delvis offentligt finansierade.
 • har avsatt bemanning för biblioteksverksamhet om minst 20 timmar i veckan eller ett halvt årsverke.
 • på något sätt är tillgängliga för allmänheten. (Skolbibliotek: eleverna).

Undersökningen är en del av Sveriges officiella statistik som följer lagen om den officiella statistiken Länk till annan webbplats. (SFS 2001:99) och förordningen om den officiella statistiken Länk till annan webbplats. (SFS 2001:100).

Så här redovisas statistiken

Den preliminära statistiken publiceras i en databas. Det är de uppgifter som biblioteken lämnat in.

Den slutliga statistiken presenteras i en skriftlig rapport och genom tabellfiler. Här kompenseras även för bortfall av svar.

KB har samlat in Sveriges officiella biblioteksstatistik sedan mätåret 2010, när vi tog över uppdraget från Kulturrådet. Från och med mätår 2014 ingår alla bibliotekstyper i statistiken. Då började vi tillfråga alla offentligt finansierade biblioteksorganisationer som har minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka för biblioteksverksamhet. Sedan dess är det möjligt att redovisa statistiken i en gemensam rapport, databas och tabeller.

Offentligt finansierade bibliotek

Sveriges officiella biblioteksstatistik är en samlad statistik där alla bibliotekstyper får samma frågeställningar.

Här kan du se vilka bibliotekstyper ingår.

 • folkbibliotek
 • folkhögskolebibliotek och komvux
 • gymnasiebibliotek
 • häktes- och fängelsebibliotek
 • myndighetsbibliotek
 • museibibliotek
 • nationalbiblioteket
 • sjukhusbibliotek
 • skolbibliotek
 • specialbibliotek
 • stiftsbibliotek
 • universitets- och högskolebibliotek

Dessa bibliotek finns samlade i Libris biblioteksdatabas Länk till annan webbplats. som används som adressregister för biblioteksstatistiken.

Läs mer om offentligt finansierade bibliotek.

Vilka frågor ingår?

De frågeställningar som finns med i statistiken hittar du i denna exempelenkät Länk till annan webbplats..

Statistik som öppna data

Om du vill ha tillgång till all biblioteksstatistik som Öppna data eller API går du till databasen för biblioteksstatistik Länk till annan webbplats. och väljer Öppna data.

Hämta ut

Se senaste statistiken

Hur ser verksamheten ut på Sveriges bibliotek? Här hittar du en sammanfattning och länkar till 2021 års biblioteksstatistik.

Biblioteksstatistik 2021

Hjälp oss bli bättre!

Vi söker just nu personer som vill dela sina erfarenheter med oss om den officiella biblioteksstatistiken. Intervjun sker via zoom och tar ca 60 min. Du behöver inte förbereda dig. Under intervjun kommer vi be dig att i stora drag beskriva hur du lämnar statistik och/eller använder dig av KB:s digitala tjänst bibstat.kb.se Länk till annan webbplats..

Är du intresserad? Mejla oss på biblioteksstatistik@kb.se. Beskriv gärna kort din roll, vilken typ av institution du representerar samt dina kontaktuppgifter!

Tyck till

Hjälpte den här sidan dig?