fullskärmsbild

KB öppnar upp

KB har nu samma öppettider som före pandemins utbrott. Du behöver inte längre förboka ditt besök.

För att undvika trängsel ber vi dig att främst besöka oss om du har behov av att studera KB:s unika material på plats. Vi vill också påminna om att KB:s service har förändrats under pandemin, för att möjliggöra mer digital tillgång till samlingarna.

Biblioteksbesök berörs för närvarande inte av Folkhälsomyndighetens nya restriktioner från 1 december.

Här kan du ta del av alla öppettider.

Fjärraccess till audiovisuellt material

Forskare och forskarstudenter kan få distanstillgång till film, musik, tv och radio ur KB:s söktjänst Svensk mediedatabas (SMDB).

Läs mer om fjärraccess här.

Digitaliserat material för alla

I flera av våra söktjänster finns källor som är helt öppna och som du kommer åt var som helst utan lånekort.

Så här tar du del av fritt digitalt material.