fullskärmsbild

Besök oss bara om du måste

Med anledning av de skärpta restriktionerna har KB endast öppet för bokade besök.

Kungliga bibliotekets gula byggnad i parken Humlegården.

Vi behöver alla bidra till att minska den pågående smittspridningen. KB har öppet för bokade besök men detta gäller enbart för dig som studerar våra samlingar. Just nu ber vi dig dock att överväga om du kan skjuta upp ditt besök eller ta del av materialet digitalt. Biblioteket är stängt för turistbesök och som allmän mötes- och studieplats.

Samtal om bokning

  • Varje bokning av besök görs i dialog med en bibliotekarie. Kontakta oss på info@kb.se eller 010-709 30 30 senast 16.00 (måndag–fredag) för att boka tid. Vid samtalet bedömer vi ditt behov av att besöka biblioteket.
  • Besöket kan ske tidigast nästföljande vardag. När du får komma beror på antal övriga bokningar och hur lång tid det tar att ta fram materialet. De tider vi bokar in besök på är måndag–fredag 10.00–16.00, onsdagar till 19.00.
  • Din bokning är personlig. Du kan alltså inte skicka ett ombud eller inkludera andra personer i ditt besök. Vid minsta symtom på sjukdom är det viktigt att du stannar hemma.

Digital tillgång för forskare

Du som forskar, eller studerar på högre nivå, och är knuten till ett lärosäte kan i vissa fall ta del av KB:s material via fjärraccess. Det innebär att du får digital tillgång till materialet, oavsett var du befinner dig.

Böcker förutom kurslitteratur

Tillgängligt för: Studerande som skriver examensuppsats (på kandidat- och magisternivå) samt forskarstudenter och forskare vid Sveriges lärosäten.

Handskrifter och bilder

Tillgängligt för: forskarstudenter och uppåt vid Sveriges lärosäten.

Audiovisuellt material (musik, film, tv, radio)

Tillgängligt för: Forskare på lägst forskarstudentnivå. Forskare har även möjlighet att ge studenter tillgång till relevant material i sin undervisning.

Läs mer om fjärraccess för forskare.

Digitaliserat material för alla

I flera av våra söktjänster finns källor som är helt öppna och som du kommer åt var som helst utan lånekort.

Så här tar du del av KB:s digitala material.

Allmänna handlingar

KB har öppet för att ta mot begäran av allmänna handlingar på helgfri vardag 9.30–11.30. Kontakta registraturen i förväg för bästa hjälp, på telefonnummer 010-709 30 43 eller via mejl till kungl.biblioteket@kb.se.