Landet utan­för – Sveri­ge och andra världs­kri­get

Storpolitik, diplomati och vardagsliv. Hur påverkades svenskarna under andra världskriget?

Två kvinnor med varsin häst och texten: "Sveriges kvinnor. Jordbruket kräver eder insats."

I trilogin Landet utanför skildrar Henrik Berggren hur andra världskriget påverkade Sverige och svenskarna. Utifrån ett brett källmaterial bestående av böcker, tidningar, dagböcker och brev väver han samman storpolitik och diplomati med vardagslivets vedermödor och kärleksbestyr. En stor del av arbetet, som pågått i sju år, har skett på Kungliga biblioteket.

Henrik Berggren är författare och historiker.

Tid: 3 april kl. 17.30–18.30 (dörrarna öppnas 17.10)
Plats: KB:s hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm. Tillgänglighet.
Entré: Fri entré. Ingen föranmälan. Välkommen!
Kontakt: program@kb.se

Vill du gå på ännu en föreläsning?

Den här föreläsningen är en del av serien Berättelser från KB. Varje termin anordnar KB flera evenemang, på olika teman och med gratis entré. Varmt välkommen att besöka oss så många gånger du vill.