Berättelser från KB: Sveriges nya världsminne – 1766 års tryckfrihetsförordning

Vad är Tryckfrihetsförordningen och vad har den för betydelse idag?

En uppslagen bok med gulnade blad.

Tidigare i år utnämndes Sveriges och världens första tryckfrihetsförordning till världsminne av Unesco. Utmärkelsen ges till dokument som anses ha särskilt värde för mänskligheten. Det nya världsminnet omfattar handskrivna och tryckta handlingar från Riksarkivet och KB. Jonas Nordin berättar om tryckfrihetsförordningens bakgrund och betydelse idag.

Jonas Nordin är professor i bok- och bibliotekshistoria vid Lunds universitet och medlem av Svenska kommittén för världsminnesprogrammet.

Tid: 11 oktober kl. 17.30 (dörrarna öppnas 17.10)
Plats: KB:s hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm.
Entré: Fri entré. Ingen föranmälan. Välkommen!
Kontakt: program@kb.se

Vill du gå på ännu en föreläsning?

Det här evenemanget är en del av KB:s föreläsningsserie. Varmt välkommen att besöka oss vid fler tillfällen.