Berättelser från KB: Svensk fotografihistoria under två sekel

Följ med genom den svenska fotografihistorien, från 1800-talet till i dag.

Hur skrivs fotohistoria? Var finns den svenska fotografins historia bevarad? Vad och vilka blir en del av historieskrivningen och vilka tenderar att falla i glömska? Anna Näslund Dahlgren och Maria Nilsson berättar om sitt arbete med boken Fotografihistorier där 16 forskare från olika discipliner skrivit nya bidrag till Sveriges fotografiska historia.

Anna Näslund Dahlgren är professor i konstvetenskap vid Stockholms universitet och redaktör för Fotografihistorier. Fotografi och bildbruk i Sverige från 1839 till idag (2022).

Maria Nilsson är docent i journalistik vid Stockholms universitet och författare till ett kapitel om bildjournalistik i boken Fotografihistorier.

Tid: 1 mars kl. 17.30 (dörrarna öppnas 17.10)
Plats: KB:s hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm.
Entré: Fri entré. Ingen föranmälan. Välkommen!
Kontakt: program@kb.se

Vill du gå på ännu en föreläsning?

Det här evenemanget är en del av KB:s föreläsningsserie. Varmt välkommen att besöka oss vid fler tillfällen.