Berättelser från KB: Sápmi på film och tv

Ta del av hur Sápmi har skildrats på film och i tv under hundra år.

Film- och tv-mediet var viktiga förmedlare av svensk historia och kultur under 1900-talet. Ändå har det länge saknats en samlad kartläggning eller granskning av de filmer och tv-program som skildrar samer och samisk kultur. Ulf Mörkenstam och Ragnhild Nilsson berättar om arbetet med att sammanställa kollektionen ”Sápmi på film och TV” i KB:s samlingar och vilka utmaningar det har fört med sig.

Ulf Mörkenstam är professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet och Institutet för framtidsstudier.

Ragnhild Nilsson är lektor i statsvetenskap vid Mittuniversitetet i Östersund.

Tid: 26 april kl. 17.30 (dörrarna öppnas 17.10)
Plats: KB:s hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm.
Entré: Fri entré. Ingen föranmälan. Välkommen!
Kontakt: program@kb.se

Vill du gå på ännu en föreläsning?

Det här evenemanget är en del av KB:s föreläsningsserie. Varmt välkommen att besöka oss vid fler tillfällen.