Berättelser från KB: Klara Johansons dagbok

Möt essäisten ”K.J.”, som utmärktes av humor och vass analys.

Klara Johanson, K.J., var litteraturkritiker, essäist och översättare men också stridbar kvinnosakskvinna som levde öppet lesbiskt. Hennes signum är humor, stilistisk briljans och vass analys. Ulrika Knutson och Ingrid Svensson samtalar om K.J.:s dagböcker, som är fyllda av litterära och filosofiska betraktelser, dagspolitiska kommentarer, insyn i kvinnliga nätverk och beskrivningar av ett Stockholm i förändring.

Ingrid Svensson är fil.lic. i litteraturvetenskap och tidigare förste bibliotekarie vid KB, aktuell med Klara Johanson Dagbok (2022) i två delar.

Ulrika Knutson är journalist och kritiker samt författare till Den besvärliga Elin Wägner (2020).

Tid: 12 april kl. 17.30 (dörrarna öppnas 17.10)
Plats: KB:s hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm.
Entré: Fri entré. Ingen föranmälan. Välkommen!
Kontakt: program@kb.se

Vill du gå på ännu en föreläsning?

Det här evenemanget är en del av KB:s föreläsningsserie. Varmt välkommen att besöka oss vid fler tillfällen.