fullskärmsbild

Berättelser från KB: Postorderkataloger som tidsspegel

Det tidiga 1900-talets postorderkataloger knöt samman lokalsamhällen med den framväxande moderna världen. Samtidigt speglar de sin tids vardagsliv och de föreställningar som präglade samhället.

Charlotte Nilsson berättar om konsumtionssamhällets framväxt med utgångspunkt i sin avhandling En förbindelse med en större värld: postorder i Sverige under tidigt 1900-tal (2020).

Charlotte Nilsson är fil.dr i mediehistoria, verksam vid Lunds universitet.

Tid: 1 december 17.30

Plats: Digitalt. Eventuellt kommer det även öppnas upp för publik på plats. Mer information kommer.

Evenemanget är en del av serien Berättelser från KB, där du under onsdagskvällar kan lyssna på föreläsningar med anknytning till våra samlingar.

Har du några frågor om evenemanget?
Mejla program@kb.se