fullskärmsbild

Berättelser från KB: Göteborg på film

Hur har bilden av Göteborg och stadens invånare konstruerats på vita duken?

I avhandlingen Film i stadens tjänst: Göteborg 1938–2015 (2021) analyserar filmvetaren Erik Florin Persson ett femtontal reklam- och informationsfilmer om Göteborg som producerats på beställning av kommunen. Detta får vi veta mer om i kvällens föreläsning, som även belyser hur beställningsfilmer kan fungera som historiskt källmaterial.

Erik Florin Persson är fil.dr i filmvetenskap vid Göteborgs universitet.

Tid: 3 november 17.30 (dörrarna öppnas 17.10)

Plats: KB:s hörsal, Humlegårdsgatan 26, Stockholm. Det kommer även gå att följa föreläsningen digitalt på den här sidan.

Entré: Fri entré. Ingen föranmälan. Välkomna!

Evenemanget är en del av serien Berättelser från KB, där du under onsdagskvällar kan lyssna på föreläsningar med anknytning till våra samlingar.

Har du några frågor om evenemanget?
Mejla program@kb.se