Anvisningar för katalogisering (RDA)

Anvisningar för katalogisering (RDA) innehåller anvisningar och riktlinjer för katalogisering och auktoritetsarbete i Libris samkatalog. Anvisningarna är baserade på katalogiseringsstandarden RDA (Resource Description and Access, på svenska Resursbeskrivning och åtkomst), den standard som ersatt AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2. ed.). 

Regelverket RDA beskrivs i onlinetjänsten RDA Toolkit.

RDA lägger tyngdpunkten på att beskriva dataelement och relationer mellan dem, och säger inget om hur informationen ska presenteras. I Anvisningar för katalogisering (RDA) finns anvisningar och exempel presenterade i MARC21-format.

Mer information för katalogisatörer finns i Katalogisatörens verktygslåda. Där återfinns bland annat Libris formathandbok och anvisningar rörande ämnesmässig beskrivning (Svenska ämnesord och klassifikation).